Nosa

Mus-hona, fångades in och sattes i Labyrinten, blev blind efter att ha utsatts för kemiska experiment.