Åldra

✥✥ NIVÅ 3
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Skalp av vitt hår
Du kan öka en levande persons åldrande till en
extrem hastighet. Offret åldras direkt 10 år per
effektgrad. Om offret därmed byter ålderskategori
(sid 29) förlorar han permanent en poäng i
valfri grundegenskap. Den som åldras bortom
dubbla högsta åldern för medelålders (till exempel
100 för en människa) gammal ålder skrumpnar
ihop och avlider av ålder. Besvärjelsen har
ingen effekt på alver och monster.

Terror

✥✥ NIVÅ 3
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Dödskalle
Du kan ingjuta en fruktansvärd, outhärdlig
skräck hos ditt offer, som översvämmas av inre
bilder av sin egen förgänglighet och död. Offret
tar skada på INT och KAR lika med effektgraden.
Besvärjelsen fungerar inte på monster.

Suga liv

✥✥ NIVÅ 3, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Ett levande djur

Du kan suga livsenergi ur levande växter och
smådjur omkring dig. Du vinner ett antal kraftpoäng lika med dubbla effektgraden.
Besvärjelsen kan bara användas i en miljö
där det finns växtlighet, alltså inte inomhus
eller på en kal berghäll. När du utför ritualen
dödas alla djur och växter inom NÄRA
avstånd från dig, alltså i samma zon där du
befinner dig. Det gäller även människor och
andra släkten.

Väcka döda

✥✥ NIVÅ 2, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Ett kvartsdygn
✥✥ INGREDIENS: Ägodel tillhörande den döda
Dödsmagins huvudsakliga värv är att väcka de
döda till liv. I sin enklaste form används denna
ritual till att reanimera en död humanoid eller
ett djur.
För varje effektgrad utöver den första kan
du väcka en till odöd, eller öka graden på alla
odöda du väcker med ett. En ritual med effektgrad
2 kan alltså skapa två första gradens
odöda, effektgrad 3 kan ge två odöda av andra
graden, och så vidare.
En första gradens odöd är totalt sinnesslö,
men följer enkla kommandon och kan använda
vapen och enkla verktyg. Den odöda har samma
STY som i livet, men en poäng lägre i SMI (lägst
1) och ingen INT eller KAR. Färdigheter baserade
på STY och SMI behålls. Denna form av
odöda kan inte påverkas av sociala konflikter.
En andra gradens odöd kan förbättras på ett av
följande sätt:

 •  STARK. Värdet i STY ökar med ett. Effekten
  kan väljas flera gånger för odöda av
  ännu högre grad.
 • TALFÖR. Den odöda återfår något av sin
  forna mentala kapacitet, i form av både
  INT och KAR och färdigheter kopplade
  till dessa grundegenskaper. Samtliga värden
  minskar dock med ett (lägst 1). En talför
  odöd kan svara på frågor om sitt liv både
  före och efter döden, men den har ofta en
  grumlig tidsuppfattning och kan vara synnerligen
  glömsk. Den lyder sin skapare och
  kan utföra något mer avancerade sysslor.
 • VARAKTIG. Besvärjelsens varaktighet
  fördubblas. Effekten kan väljas flera gånger
  för odöda av ännu högre grad.

En tredje gradens odöd får två av effekterna
från en andra gradens odöd (ovan). En fjärde
gradens odöd får tre effekter, en femte gradens
fyra effekter, och så vidare. Notera att Stark och
Varaktig kan väljas flera gånger.
VÄCKA DÖDA kan även användas för att ta
kontroll över ”rastlösa döda”, alltså varelser
som dött men ännu vandrar omkring och
inte har förstått det. Läs mer om dessa i Spelledarboken.
Dessa kan dock inte få högre grad
än första.

Tala med död

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: En kvartstimme
✥✥ INGREDIENS: Kroppsdel av död person
Du kan tala med de döda. Du måste befinna
dig NÄRA platsen där offret dog eller ligger begravt.
Du måste känna till offrets namn. Du
kan prata med den döda och få svar på enklare
frågor. SL avgör vad den döda kan och vill svara
på – de döda är inte alltid samarbetsvilliga!
Om offrets kvarlevor är i hyfsat skick kan
du prata direkt med liket, annars hör du den
döda som en inre spökröst. Denna besvärjelse
kan inte användas mot odöda.

Dödshand

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Avhuggen hand

Du kan klösa dig in till ditt offers hjärta på magisk väg, och krama livet ur det. Besvärjelsen ger offret skada på STY lika med effektgraden.

Du kan förlänga räckvidden till KORT om du lägger en extra kraftpoäng (som inte räknas in i effektgraden). Besvärjelsen kan bara användas mot levande humanoider.

Fördunkla sinne

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Huva

Din dunkla uppenbarelse kan skapa oro, tvivel
eller livsleda hos ett offer. Ditt offer får skada
på KAR lika med effektgraden. Besvärjelsen
kan inte användas mot monster.

Dödskyla

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: En runda per effektgrad
✥✥ INGREDIENS: En bit kristall

Du låter dödens obevekliga kyla tränga in i
ditt offer. Offret blir automatiskt NEDKYLT
(sid 108) och tar därmed direkt 1 poäng skada
på STY och INT. Offret fortsätter ta en poäng
skada på STY och INT varje runda tills
den totala skadan (på vardera GE) uppgår till
effektgraden. Ingen effekt på monster.

Dödsmagi

Dödsmagin hämtar sin styrka från döda eller döende ting, förruttnelse och förstörelse. Därtill kan dödsmagiker dra kraft ur levande genom att förvrida och besmitta dem, vilket är orsaken till mycket av det hat och den fruktan deras svarta magi väcker. Själva ser sig nekromantikerna, som de också kallas, som sanningssökare och pionjärer, utforskare av livets och dödens sanna väsen.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3