Faridah Giovanni

Name: Faridah Giovanni
Gender: female
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Giovanni
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Lady Jadwiga Anjou

Jadwiga är känd under många olika namn, det vanligaste var Hedwiga eller Hedwig. Det faktum att hon en gång varit drottning av Polen gjode att hon tvingades lämna sitt hemland i många år för att inte bli igenkänd. Reste omkring mycket i hela Europa med sin sire och skapade kontakter inom den

Name: Jadwiga Anjou
Gender: Female
Born year: 1374 (Embraced year: 1399)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, True Brujah
Generation: 7th
Sire: ?
Childe(s): Demetriusz Krysinski ,
Haven: Stor vindsvåning i Izy Drewno

ATTRIBUTES

 

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Demetriusz Krysinski

 

Spelare: Fredrik
Name
: Demetriusz Krysinski 
Gender
: Male
Born year:  (Embraced year: 1592 )
Family:Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny (Fd True Brujah)
Generation: 8th
Sire: Lady Hedwiga
Childe(s):
Haven: Izy Drewno

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Lady Regina Malczyc of Rozdroze

Name: Regina
Gender: Female
Born year:  (Embraced year: )
Family: Pavlov Malczyc, Husband (deceased)

Virtue:
Vice:

Clan: Gangrel
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven: Rozdroze Mansion

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Protean 2, Animalism, Fortitude

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Tears

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Milena Grodecki

Szlachcianka.

Mördades under Skördefesten, 1592, av en nyomfamnad Kovac Malchovski, som i Blood Frenzy attackerade första bästa person denne träffade på. Vilket råkade bli Milena.

Hennes far delbetalade en bronsstaty av Gustaf, som restes i Izy Drewno, och där även Milena finns avbildad.

Herbert Denhof

Ledare för legoknekterna Czarny Dzik (Den svarta vildsvinen). Jobbar just nu åt Konrad Bnińskis.