Itzak Steinberg

Itzak Steinberg är rabbi i den judiska församlingen i Josef Bismarcks hemkvarter i Queens. Itzak och Josef har ett mörkt förflutet som … More