Ravland

Landet vår krönika utspelar sig i, kallas även det glömda landet då få varelser utanför landet känner till något om vad som hänt där de senaste 100 åren.