Rosenöga

Orch-fästet i Feulamark. Byggt av dvärgar som en alliansgåva till alverna i Varassa, men som föll med staden i kriget mot nekromantikerna och deras demoniska väsen.  Numera huvudstad för Urhur-orcherna och deras kejsare Hroka den första och största.

 

Sägnen om Rosenöga och Kejsar Hroka den förste och störste

Rykte från Alvdruiden Mergolene, på värdshuset Halta Geten i Klonderdal.

Det glömda landets orcher har sökt sin plats i
världen allt sedan de skickades i krig mot människorna
och sedan övergavs av alver och dvärgar.
Många av dem lever bittra i skogarna som
nidingar och rövare, men nu sägs det att en orchledare
tagit hov i det övergivna alvfästet Rosenöga.
Han ska kalla sig kejsar Hroka den förste
och störste. Köpmän som besökt platsen viskar
att kejsaren köpt en oskattbar alvrubin som han
avser förära sin gemål i syfte att visa sin kejsarvärdighet.