Sägnen om Kenok Bokbindaren

Hördes första gången från: Milas Åkerlätt, adelsman i Moldträsk (och från den efterlysning han satte upp).

Kenok är en aslener från Moldträsk, en nasare och bokbindare. Känd för att vara den främste i trakten på att resturera gamla böcker. Ätten Åkerklätt, en lågadel familj i staden, anlitade Kenok för ett jobb med en enligt dem, väldigt unik och ovärderlig bok. 

Kenok och boken försvann spårlöst. Han sägs inte ens packat något, hans kvällsmat stod kvar på bordet. 

Kenok är nu efterlyst för stöld och ätten Åkerklätt erbjuder 100 silver till den som återlämnar deras bok. Huruvida Kenok ska tas med och ställas inför lagen för sitt brott, ej verkar inte vara så relevant.  Det ryktas även om att Rostbröderna söker efter honom av någon anledning.

Ett ganska svagt rykten säger att han gömmer sig i en grotta i närheten av Kviderholds ruinerna. Men detta har ännu inte bekräftats av någon trovärdig källa. 

Rostkyrkan

Enligt Rostbröderna var korpen som ledde människorna till Ravland av järn och ormen av trä – gåvor till människan att tillverka redskap och vapen av för att dominera sin omvärld. Rostbröderna kallar faderguden för Rost och hans maka för Heme. De tillber rostiga beläten och grova trästoder som representerar gudarna.

Järngardets riddarorden, kyrkans väpnade gren, är direkt underställd rostfursten Kartorda. Riddarna rider inte sällan på demonomvandlade
djur. De strider mot orcher och andra fiender men utför även straffexpeditioner mot misshagliga byar.

Rostbröderna accepterar men föraktar Ormkyrkan, medan korpdyrkare aktivt förföljs, pinas och avrättas.