Skräckslå

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT

Den magiska symbolen väcker skräck hos offret,
som tar tvivel förvirring lika med effektgraden. Besvärjelsen
fungerar bara på levande humanoider.

Uppdatering: Fria Ligan har via sitt forum påvisat att besvärjelsen ska riktas mot Intelligens, snarare än Karisma, så effekten blir alltså Förvirring istället för Tvivel.

Lockelse

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT
Symbolen upplevs som oemotståndligt lockande
av offret. Om effektgraden är lika med
eller högre än offrets nuvarande INT måste
han gå fram till symbolen och stirra på den i
en runda, även mitt i en strid. Sitter symbolen
på en person blir offret besatt av denna person
under ett kvartsdygn eller mer.

Lamslå

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT

Symbolens hypnotiserande kraft gör din fiende
handlingsförlamad.

Med effektgrad 1 förloraroffret sin korta handling i rundan, eller i nästa runda om han redan använt den.
Med effektgrad 2 förlorar offret sin långa handling.
Med effektgrad 3 förlorar offret båda sina handlingar,
och med effektgrad 4 förlorar han även alla eventuella bonushandlingar från talanger.

Besvärjelsen fungerar inte på monster.

Symbolism

Symbolismen använder runor, esoteriska tecken och symboler som är avbildningar av världens underliggande mönster. Magin utnyttjar de krafter som frigörs av ett vitt spektrum av lagar som tänjs, bryts eller förvrids av symbolernas inverkan. Symbolismens tecken kan ristas, ritas eller bara formas i
luften av magikerns händer. Oavsett vilket krävs minst en ledig hand.

Rita och rista

Då symbolism verkar genom tecken behövs inga ingredienser utöver symbolerna själva. Symboler som är ritade eller ristade på något räknas dock som ingredienser i spelteknisk mening, alltså att effektgraden ökar med ett. Att rita en symbol tar några minuter och kan alltså inte göras mitt i en strid. Att rista en symbol i sten tar ett kvartsdygn eller mer. Magikern väljer själv när symbolen ska användas och besvärjelsen aktiveras. En symbol fungerar bara en gång.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3