Fördärv – Strid

Ett kapitel om strid, vapen, rustningar, men även skador och trauman och hur dessa kan läkas. 

När man förlorat alla sina poäng i en grundegenskap, så får man ett trauma. Det kan vara ett fysiskt trauma i form av en allvarlig skada, en psykiskt trauma så som skräck, eller ett känslobaserat trauma som fyller dig med ångest. 

Vid trauma i Motorik, får man slå på kritiska skadetabellen

(Slå kroppsdel om det inte gjorts, och sedan hur allvarlig skadan är, där 1 är något som läker inom ett par dagar och 10 är en permanent effekt)

Vid trauma mot din Intelligens får du välja ett tillstånd:  Apati, Förvirring, Skräck, 

Vid trauma mot din Karisma får du välja ett tillstånd: Skam, Uppgivenhet, Vrede, Ångest

Dessa måste botas (genom rollspel) innan man kan återhämta den förlorade Egenskapspoängen. Får man 0 i sin Grundegenskap och redan har ett tillstånd, får man ännu ett tillstånd, och slår mot respektive tabell.


Manöver och Handling

I strid har du under varje runda två saker du kan göra
En handling och en manöver

En manöver är någon slags förflyttning, dra ett vapen, ladda om ett vapen, ta skydd bakom något.

En handling är att med eller utan ett vapen anfalla någon, försöka distrahera dem, eller aktivera en fördel så som en mutation.

 


Attack och Försvar

Spelaren slår antingen för ett anfall eller för ett försvar.

Svårighetsgraden beror på omständigheterna:

6 – Fienden är närmast försvarslös eller är ovetandes om din attack.
Fienden har inga vapen eller i kraftigt underläge.

7 – Standard svårighetsgrad. Ni har likvärdiga vapen, fienden har inte så mycket rustning på sig och står rakt framför dig.

8 – Fienden är delvis dold, har del rustning eller befinner sig på rätt stort avstånd, två fiender mot en spelarkaraktär, fienden är aningen bättre utrustad eller skickligare krigare.

9 – Fienden har övertaget, är rejält bepansrad eller bakom ett vältäckande skydd, tre mot en, Fienden är överlägset bättre i både stridskonst och utrustning.

10 – Du ligger i kraftigt underläge, omringad av fiender, fienden är en stridsmaskin och du är beväpnad med en ihoprullad dagstidning.

 


Antal lyckade

Systemet bygger på att man med sina tärningar ska helst uppnå minst 3 lyckades resultat på den svårighetsgrad som SL gett dig inför slaget.  Får man inga lyckade, så har handlingen misslyckats.  Får man en eller två lyckade, så blir det inte riktigt som man tänkt sig, men någon typ av mindre framgång får man.

1 lyckad

 • Kass träff – Du träffar men orsakar ingen skada
  (Rispa, Studsar på rustning).
 • Dålig träff – Du träffar men gör bara liten (halv) skada. Dessutom tar vapnet skada och måste repareras innan du kan använde det igen.
  (Stor flisa lossnar, eller något låser sig i vapnet)
 • Dubbelträff – Du träffar ditt mål och gör normal skada, men blir själv också skadad.

2 lyckade

 • Slarvig träff – Du skadar ditt mål, men tar själv lite (halv) skada samtidigt.
  (Ni träffar varandra, min din träff var bättre, stressar vid omladdlning och klämmer sig)

 

3 Lyckade

 • Du lyckas med det du ville göra, du träffade motståndaren och undvek att själv bli träffad.

 

4+ Lyckade

Inte bara lyckades du med det du vill göra, du lyckades även…

 • Vinna respekt/fruktan/hat hos din motståndare.
 • Avväpna motståndaren
 • Få motståndaren att ramla omkull
 • Se till att få avstånd mellan dig och motståndaren så denne inte når att attackera dig tillbaka med närstridsattack.

Vapen

Ett tillhygge ger en eller flera bonustärningar till att träffa sin motståndare när du attackerar, medan en beväpnad motståndare ökar svårighetsgraden på att undvika attacken om du är försvararen.

Se vapenlistan för mer detaljer

Rustningar

En spelar-karaktärs rustning ger en chans till att skydda denne mot en attack. Avgör vart attacken träffade, och om du har rustning på den kroppsdelen får du slå tärningar motsvarande din rustningsvärde. Se tabell nedan.
En fiendes rustning ökar svårighetsgraden på en attack mot den. Se tabellen ovan.

 • Läder – 1-3 tärningar, svårighetsgrad 8
 • Härdad plast – 1-3 tärningar, svårighetsgrad 7
 • Metall – 1-3 tärningar, svårighetsgrad 6

Mentala och Sociala konflikter

Vid trauma mot din Intelligens får du välja ett tillstånd:  Apati, Förvirring, Skräck, 

Vid trauma mot din Karisma får du välja ett tillstånd: Skam, Uppgivenhet, Vrede, Ångest

Dessa måste botas (genom rollspel) innan man kan återhämta den förlorade Egenskapspoängen. Får man 0 i sin Grundegenskap och redan har ett tillstånd, får man ännu ett tillstånd, och slår mot respektive tabell.

Skada

Livet som kringströvande äventyrare är hårt och riskabelt. Belöningen kan bli stor, men det enda du vet med säkerhet är att du kommer att drabbas av allehanda skador på vägen. Skada kan ta många olika former, och sänker en av
dina fyra grundegenskaper.

SKADA PÅ STY: Blödande sår, krossade ben och smärta. Det är den vanligaste typen av skada. Om det inte uttryckligen står något annat är
skadan på STY. Din kropp är slagen sanslös. Slå för en kritisk skada på tabellen för den typ av skada du tagit (sid 190-194). Om du inte är död kan du KRYPA och prata korthugget, men inte utföra någon annan handling och inte slå för några färdigheter.

SKADA PÅ SMI: Trötthet och fysisk överansträngning. Du kollapsar av utmattning. Du orkar bara KRYPA och prata korthugget. Du kan inte utföra någon annan handling och inte slå för några färdigheter.

SKADA PÅ INT: Skräck, panik, förvirring och missförstånd. Du blir lamslagen av skräck eller förvirring. Slå för en kritisk skada på tabellen för skräck (sid 193). Om du är vid medvetande kan du SPRINGA till en säker plats, men inte utföra andra handlingar och inte slå för några färdigheter.

SKADA PÅ KAR: Cynism, misstro och känslokyla. Du bryter ihop av bedrövelse eller självömkan. Välj mellan att få ett våldsamt utbrott och slå sönder allt omkring dig, eller dra dig undan från allt och alla. I vilket fall är du okontaktbar tills du kommit på fötter igen.

Kritiska skador

 • Kritisk skada mot Styrka – Huggvapen, Stickvapen, Krossvapen
 • Kritisk skada mot Smidighet
 • Kritisk skada mot Intelligens – Skräcktabell
 • Kritisk skada mot Karisma

Döden

Om din kritiska skada betecknas som DÖDLIG i tabellen måste någon lyckas ge dig första hjälpen genom ett lyckat slag för LÄKEKONST – annars dör du när tidsfristen har löpt ut. Om du återhämtar GE-poäng innan du dör kan du
försöka vårda dig själv – men med en modifikation –2. Varje person som försöker vårda dig får bara en chans att lyckas.

Omedelbar död

Notera att det finns ett fåtal kritiska skador i tabellerna som dödar dig
direkt. Om du slår någon av dessa drar du din sista suck i Det glömda landet. Dags att skapa en ny rollperson!