G3514 – Ikki Gangdo

Fabrik som används till att göra konserver av ätbar mossa (liknar stuvad spenat). Styrs av ärkeättlingen Su-bin Yong-gon.

Karaktärer i området:

  • Matzi – Kvinnlig muterad ulv. Slavarbetare i frabriken.
  • Neada – Ättling. Assistant åt Su-bin
  • Su-Bin Yong-gon – Ärkeättling från White Court. Den som styr över fabriken. Excentrisk playboy som tydligt bara vill göra sig ett namn och bli berömd för att ha fixat mat till dom som svälter, och helst bli rik(are) på samma gång.
  • Wago – Cyborg. Vakt på fabriken.

226 – Tvätt på tork

På avstånd syns rök från en skorsten. Ett litet torp
ligger inklämt mellan höga träd. På en ställning
av pinnar hänger kläder på tork. Bredvid byggnaden
finns en inhägnad, men inga djur. Ett litet
odlingsfält omges av stenar som plockats ur marken.
Grön blast sticker upp ur jorden i raka rader.
Ni hör ljudet av en porlande bäck.

Rollpersonerna har kommit till ett torp där
familjen nyligen överfallits och tagits som
slavar. Torpet är tomt. Elden brinner fortfarande,
och på matbordet ligger handkardor för
ull. I en vagga ligger en docka. En stol är vält.
På väggen längst in finns stänk av blod som
är på väg att koagulera. Varken de boende eller
de som bortfört dem syns till men det finns
många skoavtryck i leran framför huset. Spårar
rollpersonerna upp förövarna (speldata som
rövare, se sidan 178) visar det sig att de arbetar
åt en lokal furste som behöver slavar till sin
silvergruva.

Det tredje Alderkriget

Enligt dödsmagikern Olaria:
Ca 840 e.s. – Alver och Dvärgar utrustar de förslavade Orcherna med vapen och leder dem till de slagfält som snart rann av blod från alla släkters ådror. Magikern Zygofer använder sig av Dödsmagi för att överleva de svåra år av krig som följer.