Järpe

Labbnamn: Morrison 93 Rang: 7 Sork som räddades av Spelargruppen under streck -66, när denne attackerades av Mårdhundar.