Korpehåla

Ett gammalt dvärgiskt stenbrott, som sinade på sin blåmarmor. När dvärgarna övergav platsen, flyttade resarna in.

Under varje fullmåne hör ett larm ur den jättelika stengrytan, ett oväsen som
skrämmer djur på flykten milsvida omkring. Ingen med vettet i behåll närmar sig Korpehåla medan resarna håller vildgille.

 

 

Sägnen om Korpehåla

Hördes första gången från: Gycklargillet i Moldträsk

Det sägs att dvärgarna bröt all blåmarmor som fanns att skörda i Korpehåla stenbrott och sedan lämnade platsen, varpå resarna flyttade in. Säkert är att man under varje fullmåne hör ett larm ur den jättelika stengrytan, ett oväsen som skrämmer djur på flykten milsvida omkring. Ingen med vettet i behåll närmar sig Korpehåla medan resarna håller vildgille.