Stendamm

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: En runda
✥✥ INGREDIENS: En näve sand
Besvärjelsen driver ett tätt moln av stendamm
ur marken och täcker den zon du befinner
dig i. Dammet blockerar sikten genom
zonen och låter dig fly från en strid (sid 85)
utan att slå för RÖRLIGHET. Denna besvärjelse
kan bara användas i terrängtypen BERG eller
i en GROTTA.

Bedöva

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Blåshorn

Din mäktiga stämma är så stark att personer omkring dig bedövas. Sången ger 1 poäng skada på SMI för varje effektgrad. Du kan fördela skadan på en eller flera fiender som du vill. Offren kan skydda sig genom att slå för GENOMSKÅDA – varje slagen Framgång (6)  eliminerar 1 poäng skada.
Ingen effekt på monster.

Stensång

Stensången kommer ursprungligen från dvärgarna
och hjälper dem forma markens hårda
stomme enligt guden Stors uppdrag. Från
dvärgarna har stensången spritts till alver och
människor som finner god användning för
magin.

Nivå 1

Nivå 2

  • Forma sten
  • Slunga sten

Nivå 3

  • Smidessång
  • Skalv
  • Stentjänare