Fördärv – Tid

Tid

Fördärv använder sig olika typer av sätt att räkna tid under en spelomgång.

  • (Strids)Runda – 5-10 sekunder. En normal stridsrunda under actionladdade scener. Du behöver agera snabbt eller riskera att drabbas av missöden.
  • Varv – 5-15 minuter. Kan användas för t ex undersökning eller att varva ner och vila upp sig efter en strid.. Du kan normalt göra två handlingar under denna tid, t ex plåstra om en sårad karaktär och äta något, sätta upp ett enkelt läger  eller slå samman dessa två till en ordentligt lång och noggrann genomsökning.
  • Timme – Ett dygn består av 20 timmar. De områden som har ljusskillnader har natt och dag, men andra platser med konstant ljus räknar vanligtvis timmar för ha ungefärlig koll på tid. Sover gör de flesta mellan timmarna 15-20.
  • (Arbets)Skift – 5 timmar. Ett dygn består av fyra skift. Minst ett av dem bör du ägna dig åt att sova, eller riskera att drabbas av Sömnlöshet.
  • Dygn – 20 timmar, den tid det tar för Tellus II att snurra ett helt varv. Noteras bör att det inte påverkar ljuset i form av natt eller dag på alla platser på planeten. T ex så är den allra nordligaste punkten av planeten alltid belyst av de båda tvillingsolarna.
  • År – Ett år på Tellus 2 är 438 dygn. Det finns inga tydliga månader eftersom planeten saknar årstider och det stora antalet med små månar gör det svårt att avgöra vilken månad det skulle vara. En diskussion om att inför rent matematiska månader har förekommit, men inget besluts har tagits då det stora kriget bröt ut och stoppade alla diskussioner mellan moderstäderna. 

Omgång – En hel spelomgång, vilken kan pågå från allt till nån timme till flera dagar. Detta är ett begrepp för spelarna, inte deras karaktärer. 

Planeten Tellus II

Den andra jorden. Den planet som detta spel utspelar sig på. Vid en första anblick har den stora likheter med det jordklot mänskligheten lämnade bakom sig. Men kommer man närmare finns det en hel del skillnader. Det första som bör noteras, är att Tellus II är cirka 1/4 av storleken som Jorden var. Man uppskattar ytans storlek till att vara ca 10.000 kilometer i omkrets, vilket är ungefär samma storlek som Jordens måne var.

Den stora vita ytan i norr är inte is och snö, utan den stora kristallöknen the Great White. Denna plats har likt jorden en magnetisk egenskap som påverkar kompasser, och har därför fått ärva riktningen, även om den tekniskt sett är den punkt som är mest riktad mot de fyra solarna.
Mer om detta under avsnittet Geografi.

Planeten Tellus axel pekar även den rakt mot de två största solarna och planeten har därför inte regelbundna årstider så som Jorden hade. Årstider beror mer de två mindre solarna, och flera andra himlakroppar som stundvis täcker delar av solljuset.