Symbolism

Symbolismen använder runor, esoteriska tecken och symboler som är avbildningar av världens underliggande mönster. Magin utnyttjar de krafter som frigörs av ett vitt spektrum av lagar som tänjs, bryts eller förvrids av symbolernas inverkan. Symbolismens tecken kan ristas, ritas eller bara formas i
luften av magikerns händer. Oavsett vilket krävs minst en ledig hand.

Rita och rista

Då symbolism verkar genom tecken behövs inga ingredienser utöver symbolerna själva. Symboler som är ritade eller ristade på något räknas dock som ingredienser i spelteknisk mening, alltså att effektgraden ökar med ett. Att rita en symbol tar några minuter och kan alltså inte göras mitt i en strid. Att rista en symbol i sten tar ett kvartsdygn eller mer. Magikern väljer själv när symbolen ska användas och besvärjelsen aktiveras. En symbol fungerar bara en gång.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

Magi – Forbidden Lands

 

et som i folkmun kallas magi är en samlingsterm för de krafter som finns bakom världens slöja, bortom det vanligt folk förstår eller vågar se. De som lär sig utnyttja dessa dolda energier kallas oftast magiker, besvärjare eller svartkonstnärer, men även druiderna räknas hit. Magiker och svartkonstnärer i Det glömda landet är en brokig skara individer.

Magin är en vild och oberäknelig kraft som kan ta sig allehanda uttryck. Det finns inga skolor för magi, i stället överförs kunnandet från mästare till lärling inom ett antal breda inriktningar, kallade magiska traditioner. Varje magitradition är kopplad till en viss magisk talang, som är en förutsättning för att kunna kasta besvärjelser inom traditionen.

Lära sig magi

För att lära sig en ny magitradition eller för att öka sin nivå i en tradition man redan kan räcker det inte att betala ERF, som för andra talanger. Du måste även hitta en mästare som har högre nivå i magitalangen än du och som
är beredd att dela sina hemligheter med dig.

Det kan ofta kräva både övertalning och rundlig ersättning.

 

Besvärjelsernas nivåer

Alla besvärjelser indelas i tre nivåer. Mer avancerade besvärjelser har en högre nivå. Som magiker kan du kasta alla besvärjelser vars nivå är lika med eller lägre än din nivå i den relaterade magiska talangen. Har du nivå 2 i talangen BLODETS VÄG kan du exempelvis kasta alla besvärjelser på nivå 1 och 2 inom traditionen blodsmagi.

 

Kasta en besvärjelse

Att kasta en besvärjelse är vanligtvis en lång handling i strid, men det finns även så kallade kraftord som är korta handlingar. En annan typ av besvärjelse är ritualer som tar längre tid (se rutan på nästa sida). Om en besvärjelse är ett kraftord eller en ritual framgår av dess beskrivning.

Att kasta en besvärjelse kräver alltid en stor mental ansträngning, och kräver därför att du lägger en eller flera kraftpoäng. Du vinner kraftpoäng genom att pressa tärningsslag. Ju fler kraftpoäng du lägger, desto större effekt har besvärjelsen.

Effektgrad

Det antal kraftpoäng du lägger på att kasta en besvärjelse kallas dess effektgrad. Effektgraden kan sedan modifieras av tärningsslag och andra faktorer.

Ingredienser

De flesta besvärjelser anger ingredienser, föremål som kan användas för att kasta besvärjelsen mer effektivt. Om du använder rätt ingrediens ökar effektgraden med ett. Du måste fortfarande lägga minst en kraftpoäng för att kasta besvärjelsen. När du har kastat besvärjelsen är ingrediensen förbrukad och kan inte användas som ingrediens igen.

Slå tärning

Du kan aldrig misslyckas i vanlig mening med att kasta en besvärjelse, och du
slår inget färdighetsslag för det. I stället slår du ett antal grundtärningar lika med antalet kraftpoäng du lägger. Om du slår en eller flera Framgångar (6) övertänds besvärjelsen, och slår du en eller flera l drabbas du av ett magiskt missöde. Du kan inte pressa slaget.

Övertändning

För varje Framgång (6) du slår när du kastar en besvärjelse ökar dess effektgrad ett steg. Lägger du exempelvis två kraftpoäng för att kasta en besvärjelse och slår två Framgångar (6) ökar effektgraden till 4.

Magiskt missöde

Om du slår en eller flera Bane (1) när du kastar en besvärjelse har du släppt lös mäktiga krafter men lyckas inte kontrollera dem, och drabbas av ett magiskt missöde. Slå T66 på tabellen på nästa sida.

Säkert kastande

Om du kastar en besvärjelse på lägre nivå än din nivå i magitraditionen
kan du välja att slå en tärning mindre för varje stegs skillnad. Detta minskar risken för magiskt missöde, men också chansen för övertändning. Blir resultatet noll tärningar eller färre slår du inte alls – besvärjelsen har helt enkelt avsedd effekt.

Räckvidd

Varje besvärjelse har en räckvidd, alltså det maximala avstånd på vilket den kan kastas. Räckvidden PERSONLIG innebär att besvärjelsen påverkar magikern själv.

Varaktighet

Varje besvärjelse anger hur länge effekten varar. Omedelbar betyder att effekten är ögonblicklig och inte dröjer kvar. Ett kvartsdygn innebär en fjärdedel av dygnet, alltså morgon, dag, kväll eller natt.

Kraftpoäng

Alla besvärjelser kräver minst en kraftpoäng att kasta. Detta gäller även om det inte uttryckligen står i besvärjelsens beskrivning.

Magi Traditioner

Allmänna besvärjelser

Magitraditionerna i Det glömda landet skiljer sig mycket åt, men det finns vissa effekter och besvärjelser som alla magiker och druider kan använda om de är skickliga nog. Dessa kallas för allmänna besvärjelser. Dessa är också nivå indelade, men du kan använda vilken magitalang som helst för att kasta dem.

Lista över allmänna besvärjelser

Druider

Magiker