TC Tidslinje

Här är en tidslinje från 1100-talet fram till 1666. Jag publicerar denna för att mina spelare ska kunna planera vad de gjort de år som de inte aktivt spelar.

Ni som spelar med i denna krönika och har karaktärer som varit aktiva i över 500 år, kommer snart tvingas ner i torpor pga av ålder. Det är till er fördel om ni väljer att frivilligt lägger er i torpor. Ni kan själva välja när. Värdet i er path (humanity, chivalry, typhon) avgör hur länge ni sover.

Path 7-8 – 5 år
Path 5-6 – 10 år
Path 3-4 – 50 år

OBS: Om du planerar att spela Transylvania Chronicles och inte har spelat de två första böckerna än, så bör då inte läsa denna tidslinje. Den innehåller en hel del spoilers.

TIMELINE TRANSYLVANIA CHRONICLES

1022 Goratrix kommer på hur Tremeres ska bli odödliga. Han fångar ett par Tzimisce äldstar och med hjälp dessa omvandlas Tremere Inner Circle till Vampyrer.

1133 Tremere diablerar Saulot

1150 Arpad Ventrues formar the Council of Ashes, en allians mellan de sju prinsarna i Siebenburgen.

1197 Nova Arpad kidnappas av Ruxandra av klan Nosferatu och hålls fången i över ett år. Under tiden tar Ruxandra hennes plats.

1198 Gruppen anlitas av Jervais att bygga en befästning i Borgopass (Även kallat Tihuta Pass). På väg dit attackeras de av välutrustade rövare som attackerar deras vagnar med eld. Strax efter kommer Myca Vykos av klan Tzimisce och slår följe med dem till Biztritz. Gruppen reser vidare till passet och finner där Anatole och Lucita som letar efter de stentavlor som gruppen också ska finna. Med Anatoles hjälp finner de dem. Efter några månaders bygge får de problem då en Lord Gyula kidnappar en av deras arbetare och de tvingas betala en rejäl lösensumma för honom eller hamna i krig. De tvingas sedan köpa sig en allians med Council of Ashen (de fyra som återstår) för att få fortsätta bygga. Efter en del övriga problem får de ekonomisk hjälp av Vykos för att slutföra arbetet.

1198 Petrus räddar Sherazina Basarb ifrån att säljas som slav. Han behåller henne som ghoul. Gilles ghoular mäster-stenhuggaren Szlander Danislav

1198 Tredje korståget startar

1199 Tremeres Inner Circle håller ett möte.

1204 Konstantinopel faller för korsriddarna

1205 Påve Innocent III utlyser det fjärde korståget. Under denna korståget grundas Inkvisationen. Det sägs att Goratrix av klan Tremere nästlat sig in i kyrkans makt och att han har ett finger med i grundandet av Inkvisationen.

1206 Gengis Khan tar makten över mongolstammarna.

1211 Teotonic Knights bosätter sig i Kronstadt och bygger Bran-fästningen

1213 Påven utlyser femte korståget, samt avsätter Kung John av England. Kungen återinstallersas senare samma år.

1241 Mongolerna invaderar Transylvanien genom Borgopasset. De får assistans av Gangrel-Äldsten Arnulf

1289 Petrus omfamnar sin ghoulade seneschal Matteus

1301 Andrew III, den siste mortal-ättlingen av Arpad släkten, dör.

1314 Gruppen anlitas av Vykos för att föra Goratrix till Ceoris. Efter en rad svårigheter kommer de till byn där Tremeres hämtar upp Goratrix

1315 Nova Arpad strippas på makten i Mediach och en ghoul sätts i hennes ställe.

1330 Prins Baserab besegrar de lokala Ungrarna och skapar Wallachia, en fristat för Vlach-folket

1330 Count Radu börjar tappa kontrollen över alla unga Tzimiscer i staden Biztriz och bygger sig en fästning i Borgopass istället.

1348 Digerdöden drabbar Transylvanien.

1349 Ventrues försöker etablera ett nytt Concil med Saxarprinsar. Slutresultatet blir blodigt och många dör.

1349 Marusca av Hermanstadt krossar det sista makt Nova Arpad har och ersätter henne med en annan Ventrue, Otto den Rättvise. Nova flyttas mot sin vilja till Hermanstadt. Anarkister stormar snart staden Mediash och dödar och diablerar nästan alla Otto’s anhängare. Otto undkommer dock.

1350 Tzimisce eldern Noriz utnyttjar kaoset i det nyskapta Moldanien och hans Childes tar över mycket av makten.

1381 Bondeupproret startar i England, det sprider sig över hela Europa. Många unga childes vänder sig mot sina Sires. Tyler av klan Brujah omfamnas

1382 Turkarna invarderar och tar över Sofia

1387 Turkarna besegrar Serbierna

1391 Mircea the Old sammarbetar med Kungen av Ungern mot Turkarna, som just tagit sig in i Wallachia

1393 Turkarna besegar Bulgarien

1394 Första mötet mellan Anarkister och Äldstar. Går inte så bra.

1395 Tyler diablerar Hardestadt

1397 Mitru överger sin domän, och börjar sammarbeta med Shadowlords istället för Flourecu. Krossar ett antal Danislav områden.

1405 Lasombra Antediluvian attackeras och dödas av Anarkister, ledda av Lasombras childe Gratiano.

1413 Tzimisce Antediluvian attackeras och ”diableras” av Anarkister. Gruppen närvarar under dådet.

1417 Mircea the Old köpslår med turkarna och de invarderar inte Transylvanien mot att skatt betalas varje år. Samtidigt ser han till att bygga upp fästningar för försvar mot just en turkisk invasion.

1418 Mircea the Old dör. Två ätter slåss om makten. Danesti mot Draculesti

1420 Vinculium börjar användas av Anarkisterna.

1420 Anarkister stormar Hermanstadt. Nova flyr staden.

1420 Turkarna invarderar Transylvanien

1429 Jeanne D’Arc infinner sig hos den Franska kungen och säger sig vara skickad av Gud

1430 Jeanne D’Arc tillfångatas och förs inför kyrklig rätt i Rouen. Döms till döden.

1431 Vlad Dracul utses till ny kung över Wallachia. Vlad (III, Tepes) Dracula födds.

1431 Jeanne D’Arc bränns på bål

1437 Stort bondeuppror i Rumänien, Magyar, Szecklers och Saxarare samarbetar för att slå ner det. Som straff införs en obligatorisk arbetsdag, där bönderna utan ersättning ska jobba för sin lord. Dessutom förbjuds Rumänier att ha viktiga poster eller ens bo i Magyar eller Saxar-städer

1438 Vlad Dracul sammarbetar med både turkarna och sitt eget land. Skicka ut sin äldsta son för att attackera svaga turkiska poster, medan han själv hjälper turkarna framåt

1440 Gilles de Retz, en hyllad marsalk under Jeanne D’Arc, erkänner sig skyldig till 200 lustmord på barn och att han gjort en pakt med satan för att kunna utöva svart magi.

1441 Janos Hunyadi tar sig titeln som Voivode av Transylvanien. Och slåss mot Turkarna vid Hermanstadt och Balgrad.

1442 Ett stort turkiskt anfall, som stoppas av styrkor ledda av Vlad Dracul

1443 Hunyadi besegrar Turkarna

1444, 14 april Cappadocius diableras av Augustus Giovanni

1446 Hunyadi utnämns till kung av Ungern

1446 Vlad Dracul förråds av turkarna och de tar hans söner Vlad och Radu till fånga.

1448 Vlad (Tepes) Dracula tar tronen över Wallachia åt Turkarna, men fråntas den efter 2 månader. Han passar på att gömma sig ett tag och bygga en armé av legoknektar, zigenare och stråtrövare. Han använder sedan denna armé för att slå tillbaka mot Turkarna. Han allierar sig även med Hunyadi.

1450 Rafael de Corazon håller sitt berömda tal som leder till Camarillan och Traditionen med Maskeraden.

1453 Hunyadi utnämner officiellt Dracula som härskare över Wallachia

1453 Myca Vykos flyr Constntinopel och tar sig till Transylvanien

1456 Hunyadi dör efter ett slag mot Turkarna i Belgrad.

1457 Dracula rensar sitt rike. Han börjar med att driva ut Saxarna ur hans rike. Först stormar han Bistriz och bränner alla hus som tillhör saxare. Sen ger han sig på Brasu och Sibiu då deras borgmästare är av Danesti ätt. Siktar även in sig på Tzimisce vampyrer.

1458 The Malleus Maleficerum (Häxhammaren) ges ut. Inkvisationen tar nya tag.

1459 Draculas fiender omfamnar hans värsta mortalmotståndare, Dan III. I gensvar börjar Dracula bränna hela städer och kyrkor för att få tag på Vampyrerna som gömmer sig där inne.

1460 Dan III kontrar mot Dracula och slår till mot hans utposter. Men till slut fångas Dan av Dracula, som dricker hans blod innan han dödar honom. Draculas blodstörst startar…

1461 Kontaninopel tas över av Muslimska turkar. Dracula är där men tvingas fly.

1462 Draculas fru tar sitt liv för att inte fångas av stormande Turkar. Dracula blir så arg att han pålar 20.000 turkiska soldater som han hade som fångar. Ungerns kung förhandlar sedan med Turkarna och som resultat av detta fänglas Vlad.

1465 Goratrix och hans anhängare går med i Sabbaten. Tremere lägger the Traitors Curse på dem.

1470 Radu släpper helt om Bistriz.

1471 Vlad släpps ur fängelse. Tillsammans med Prins Stephan Bathory tar han åter herraväldet över Transylvanien.

1479 Vlad Dracula dör officiellt i strid mot Turkarna. Hans huvud skickas ner till Constantinopel för att visas upp för sultanen. Det hela är en fejk dock. En ghoul hade skapats för att likna Dracula.

1486 Grundare av kommande Camarillan håller sitt första stora möte.

1492 Amerika hittas av Columbus

1493, 23 Oct Convension of Throns hålls. Anarkistupproret avslutas och Assamites förbannas av klan Tremere så de inte kan diablera.

1495 Dracula omfamnas av Lambach och diablerar strax efter Tabak. Han fångade dem båda då de försökte storma hans domän.

1500 Sabbaten attackeras hårt av Camarillan genom hela Europa. Sabbaten samlar därför alla sina trupper i Spanien och Transylvanien och tar över nästan helt där istället

1506 Christopher Columbus dör.

1512 Dracula dödar Arnulf

1514 Stort bondeuppror mot Maygars. Sabbaten stöder dem mot Camarillan. Men turkarna (och assamites) utnyttjar detta till att slå till hårt mot Transylvanien. Både Sabbaten och Camarillan får stora förluster

1519 Leonardo Da Vinci dör.

1520 Tremeres börjar flytta sitt huvudchantry från Ceoris till Wien, flytten tar dock nästan 10 år.

1526 Turkarna tar över nästan hela Ungern. Transylvanien saknar krigsförare och tvingas underkasta sig turkisk styre.

1528 Hardestadt och Raphael de Corazon sluter ett avtal med Giovanni’s om att de ska hålla sig neutrala mellan Camarilla och Sabbat.

1529 Turkarna rör sig vidare mot Wien, men slås tillbaka till Transylvanien.

1540 Nicolaus Kopernikus lägger fram ett förslag om att jorden inte är universums mittpunkt utan att vi snurrar runt jorden. Han låter dock en av hans studenter offentliggöra det då han själv inte vågar. Studenten bränns på bål för detta påstående.

1541 Ferdinand av Habsburg försöker ta över Ungerska tronen. Turkarna svarar genom att ta över Budapest

1560 Ventrues i Transylvanien bygger upp en ny taktik i styret av städer genom att ha makten uppdelad på många personer, vilket försvårar mycket för Sabbaten att slå ut deras makthavare. Detta sprids snabbt runt om Europa.

1566 Den Turkiska Sultanen bestämmer att alla Prinsar i Ungern måste godkännas av honom.

1588 Den spanska armadan angriper England, men får storstryk.

1595 Michael the Brave, en människa, bygger upp en allians mellan Transylvanien, Moldavien och Rumänien och slår tillbaka Turkarna. Ventrues ser sin chans att slå tillbaka Turkarna och ger Michael full support.

1599 Michael the Brave styr nu över alla tre områdena. Ventrues har tagit över nästan allt. Tremeres anser att Ventrues har stängt ut dem med flit och börjar arbeta för att få Wien-födda ledare in i Transylvanien. Samtidigt planerar Assamites hämnd. Ventrues själva börjar slåss inbördes om den ny makten.

1600 Sabbaten ser sig besegrade i nästan alla Europeiska områden. De Transylvaniska medlemmarna ur Sabbaten flyr till Norden, Den spanska Sabbaten flyr till Amerika.

1601 Michael the Brave dödas av Germansk assassin. 50 år av fullständig kaos utbryter där ingen lyckas ta makten.

1616 William Shakespear dör.

1632 Inkvisationen ställer Galileo Galilei inför rätta för kätteri,

1642 Det engelska inbördeskriget startar

1650 Sabbaten skickar fler unga vampyrer till Amerika för att förstärka sina trupper mot Camarillan där.

1659 Turkarna lyckas bäst med att samla ihop sina arméer och tar återigen över Transylvanien.

1659 Brujahn Georghe Carciun påstår sig vara Guds utsände och startar ett bondeuppror mot Turkarna. Det hela slutar i fiasko och Turkarna stärker sitt försvar.

1660 Turkarna beslutar sig en gång för alla att ta över Wien och bygger fram till 1683 upp trupper i Transylvanien.

1666 London brinner.

TC 4, Act 3

Anatole:

Sagor i sten ligger framför er. En vän utan vänskap viskar sina hemligheter i era öron. Sprid är det knotiga och pulserande nätet som pressar mot himlen. En spegelbild av labyrinten flödar inom jordens kraft. Ni kämpar inom knutarna. Jag ser både hur det förstörs och hålls helt. Allt annat ligger förstört och pestbefläckade kroppar ligger staplade i högar, medan dödens leende ekar genom askan av vår sort. Askan som vinden sprider och förmörkar själva himlen med. Jorden kommer rämna och spy fram dess vrede medan de usprungliga reser sig. Draken rör siog över landet och öppnar sin broders vener och låter hans blod flyta medan silverfåglar med flammande tungor stiger ner från himlen för störta dödens måne över den sovande staden. Han som döljer sina handlingar med luft söker sin hämnd, men bringar endast bloodstårar och aska i sin framfart. Världen utan slut, kommer avslutas. Amen.

Må jag dö nu?

Han skapade mig som Gehennas budbärare, men han gav er alla nycklarna. Är det ironiskt eller bara komiskt?

Celestyn:

Jag ber om ursäkt för denna abrubta kallelse, men er närvaro här i Sighisoara är nödvändig. Mitt namn är Celestyn och även om jag inte känner er alla personligen så tror jag ni vet vem jag är. Jag ber er lägga åtsidan all eventuell förakt för min klan och sekttillhörighet då vi nu står för ett större hot. Ni besitter mer kunskap än någon annan om Zelios geomantiska nät som han skapat med er hjälp genom tiderna. Ni är de enda som vet vart dess sista knytpunkter finns.

Ni är med all rätt misstänksamma mot mig efter min långa frånvaro, men lita på mitt ord att jag söker att förhindra att nätet fånge ska slippa lös. Nätet har växt sig starkare med tiden, men även försvagats på grund av det. Jag tror ni förstår att Kupala inte får släppas fri. Jag har även bjudit in en vän vars kunskaper om geomantik överstiger mina egna, och han ska hjälpa oss hålla denna demons fängelse intackt.

Om ni ej ämnar komma av fri vilja, så kan jag erbjuda er en belöning som många andra skulle mörda sin närmaste för att få.

Celestyn av klan Tremere.

TC 3, Act 3

Drömmar om:

Flock med korpar attackerar pålade lik, skrik och blod.

Befinner sig i en trång gång i en stenfästning. Bakom dem finns en bastant låst port. Vindlande gångar och labyriunt likande korsningar. Låsta dörrar som liknar fängelsedörrar. Svagt viskande och mumlande hörs överallt.

En ung kille, klädd i trasor och med trasig bojor runt fötterna kommer springande förbi dem. De hinner inte ikapp honom. Plötsligt rundar han ett hörn och när de kommer efter kommer han flyende tillbaka. Folkmassor rör sig mot dem med facklor och långa pålar.

En röst läser något på ett mystiskt språk. De känner igen Anatoles röst. DE kommer till en låst dörr och bakom dem hörs Anatoles röst.

Den unga mannen plockar fram en nyckel och låser upp dörren. Där inne finns Anatole. På golvet ligger en död Octavio. Folkmassan kommer närmare och Anatole vänder sig om. Han har blod runt munnen. Han skrattar högt. DU vaknar täckt i blodsvett.

TC 3, Act 2

Jag har blott en sista uppgift kvar, ett sista budskap att leverera. Guds plikter är en tung börda och jag fruktar att han valt en för svag tjänare som ej kommer överleva länge nog för stoppa det anstormande mörkret. Men jag kan fullfölja denna sista plikt innan jag må vila.

Draken river återigen åt sig makt. Hans återfunna tand gör detta möjligt. Landet gråter av skräck under hans påbörjade ritual, och draken själv anar inte vilka krafter han kommer frigöra. Ett hundra själar krävs. de 100 rena och oskyldiga kommer väcka Kupala. Draken är kort på endast några få av dem och han kommer snart ha dem i sina klor. Demonen kommer åter vandra på jorden.

Endast den unge tjuvens magiska ord kan befria dessa själar.

Vérzomj – Blodstörst

TC1. Act 3

Octavio:
Ave militates! Lystra till dessa ord, ty i dem vilar en balans om kommande tid. Ty jag hava beskådat en stor fara för sönerna av Adams förstfödda. Under deras fötter ska en djup spricka öppna sig. På djupets läppar balanserar de för att inte falla. På andra sida står generationer, arga och föraktande.
Detta har givits till mig för att kunna uttala en varning till eder. Ni, beskyddare av balansen och bärare av de sista dagarnas tecken. Ty barnen skall delas upp, broder mot broder, händer höjda mot varandra, och likt fader Caine, skola de dräpa sin egen broder. De svaga skola bli starkare och de starka kommer falla i en virvelvind av blod. En av de äldsta har redan fallit i djupet, för att aldrig återvända. Andra kommer följa hans spår, undergång genom sina barns kyssar.

Res eder upp, och gå ert öde till mötes! Ty inom eder domän ligger medlen för att avgöra hurvida draken skola falla eller ej. Den ångerfulla syndaren kommer be eder att öppna portarna. Var visa i era beslut.

TC1, Act 2

…Svarog, Byelobog and Chief among them, the demongod Kupala, whose offspring infuse the very soil with madness. His heart ripped asunder, the demon is said to rest beneath the carpathans. Haunting the lands and spreading his corruption to all who touch upon his dread demense. It is whispered that the demon sleeps gaining strength to rise in terrible wrath when at he awakens. His burning malice is aoon in the creation of a legendary blood red bloom, known as the sacred fire of Kupala. With it, sorceres may bind or loose demons.

The cult dedicataded to this abhorrent spririt gifts the demon with sacrafices, slaying babies for their pure and innocent blood which the demon consumes. Thus fortifide Kupalas corruption spreads even farther, trailing lunacy in its wake. The quaking of the earth, the foul rains and lightnings that destroy crops and homes, great windstroms that tears the field and forests assunder, all speak these speaks with the demons voice. May god grant that we discover….

Hear me! thought I long ago warned you, thou hast done nothing to quell the demons awakening! The first signs has fulfillment and yet you wait. Will you remain idle while the lands heart is ripped from its bleeding chest? He stirs and with him, the ancient ones groan upon their stony beds, their hunger shrieking for our vitae. The loss of a holy land, the breaking of a holy order, and the downfall of a mighty magus. The sign has come, the first of those that lead to ever blackness and death eternal. You stand within the whirlwind. Seven more remain, what cannot be stopped most be transformed. On you rests our redemption or destruction. Do not fail me again!

”And there shall come to pass a loss of holy land, the breaking of holy order and the downfall of a mighty magus”.

Holy land – Levant kallas för Holy land för crusaders. Förlorades 1291.

Holy order Knight Templars ledare dödades av Inqusationen

”The passing of years and the fires of the rightous shall bring upon us a parting of kin, on from the other. THe children shall revile their parents, slaying them in their beds, and brother shall unite brother”.

Jag ber att eskortera en bekant till mig genom detta farliga land. Till Tremere chantyt Ceoris, och försäkra mig att han levande kommer fram. Jag bifogar tjänare att sköta resan, men de saknar de vampyriska krafterna att verkligen skydda honom helt. Jag vet att många önskar honom illa, främst de av mitt eget blod.Han får under inga omständigheter dödas eller rymma då det är av yttersta vikt att han säkert kommer fram till de sina. Gör mig denna tjänst och eran skuld är betald.
Mycas Vykos.

TC – Karaktärer

OBS. Denna karaktärslista var min lista som spelledare och innehåller en del känslig information och spoilers om vad som händer och sker med vissa karaktärer kända även i andra sammanhang än Transylvania Chronicles, och bör därför inte läsas av personer som inte vill ha den typen av information inför kommande spelltillfällen.


Assamite:

• Aziz al’Asir
[7th] (Spelades av Martin) Persisk Soldat, Childe till Karif al Numair

• Fariq
[6th] Omfamnad 4th BC, Var demondyrkare tidigare, nu konverterat till Muslim. Finns gömd i marknadsplatsen i Budapest och bevakar den ungerska adeln. Går med i Sabbaten när den grundas, men går sedan över till klan Baali.

• Husayn al Fatin
[8th] Sägs finnas i Sofia, där han avvaktar order om att slå till mot nyckelpersoner inom klan Tzimisce i både Bulgarien och Transylvanien. Levererade Goratrix till gruppen 1314 då de skulle ”hjälpa” honom till Ceoris.

• Karif al Numair
[6th] Kraftig motståndare till de kristna och Camarillan. Är med och grundar The Black Hand. Blir aldrig ledare då han är för fanatisk mot Kristna för att kunna vara taktisk.

• Ismail
[7th] Childe till Fariq. Styr en liten grupp med omvända Templars som nu dyrkar Baphomet

• Jaromir
[8th] Childe till Aziz (Omfamnad 1242), Officer inom Bucharest arme. Dödades av Gargoyles.

Baali:

• Ansen
[9th] Ledare för Baali i Transylvaninen. Dödad av Kupala.

Brujah:

• Adana de Sforza
[5th] Den första Brujah Justicar

• Amon Goeth
[8th] Childe till Gilles (Omfamnad 1387). Militär taktiker.

• Dominic
[6th] Prins av York 1203, arbetar mot Ventrues pga Kartago och att ghoulen förråde honom. Bulscu blev sedan omfamnad till Ventrue. Dominic agerar i tystnad nu, bygger sakta upp en revolution bland bönderna. Den sker 1437. Ravnosen Vassily lurar honom att försöka sammarbeta med Tzimiscen Yorak. Dominic fångas och hålls fången i Cathedral of Flesh tills 1900-talet. Väl fri därifrån går han med i Sabbaten och tillsammans med Assamite antitribu får han äntligen sin revanch mot Bulscu.

• Ecaterina
[8th] (The Wise) Brujah idealist, ledare över Brujahs i Prag

• Elanor de Valois
[6th] Childe till Adana de Sforza, Medverkade på Convention of Thorns

• Georghe Craciun
Påstår sig vara utsänd av gud och startar ett bondeuppror mor Turkarna 1659.

• Gerad De Chatelle
[10th] Antitribu, En av Sabbatledarna under Franska Revolutionen

• Gilles Merchet
[7th] (Spelades av Christian) fransk Riddare, childe till Dominic

• Jean-Pierre Baptista
[8th] Childe till Gilles (Omfamnad 1495). Fd Kusk till Gilles. Dödad av Camarillan

• Jochen Pistor
[10th] Ett stegs blodsband till Setiten Mosala. Dödades av sitt childe Ludger.

• Lilika Kairos
[7th] Archon under de Sforza

• Ludger Schmölzer
[11th] Childe till Jochen. Dödades av Mosala för att han dödat sin sire.

• Olaf Wolcan
[8th] Childe till Gilles (Omfamnad 1259). Politiskt aktiv. Prins när Gilles inte är i stan. Förråder Gilles och går över till Camarillan. Orsakar Jean-Pierres död.

• Razia Merchet
[8th] Childe till Gilles (Omfamnad 1475). Fru till Gilles. Dödas av Petrus

• Ryszard Basarab
[8th] Childe till Gilles (Omfamnad 1472). Kusin till Dracula. Dödad av Vlad Tepes 1474.

• Tyler
[6th] Diablerist, Anarkist, dödade Hardestadt den Äldre och försökte även ta den Yngre på Convention of Thorns. Anses mot sin vilja vara en av grundarna till Sabbaten.

Cappadocian 

• Amalia of Thrace
[6th] Bor i Sofia

• Garinol Cappadocius
[9th] Bor i Prag

• Kazimierz the Silent
[7th] bor i Krakow

• Maria Asunción
[7th] Den sista Cappadocian

Gangrel

• Arnulf
[6th] Inconnu, Avskyr städer. Han och hans childes (Undantag Mitru) vill förstöra dem alla. Allierar sig med Mongolerna under invasionen 1240 och hjälper dem mot Transylvaniens vampyrer. Dödad av Vlad Tepes.

• Jolanta
[7th] (of Niepolomice), bor i Krakow

• Milov Petrenkov
[6th] Den första Gangrel Justicar. Dödades nästan av Vlad Tepes medan Vlad fortfarande var mortal.

• Mitru
[7th] The Hunter, Prins över Klausenburg och vakar stenhårt sin stad mot andra supernaturals. Har massor av ghouls, de flesta av dem jägare. Tycker Arnulf (Hans sire) gått för långt i sitt hat mot städer. Har även problem med Nova Arpad. Han är dock allierad med Radu och Marusca och allierar sig senare med Vlad Tepes.

• Tiberiu
[10th] Budbärare åt Radu av klan Tzimisce

• Wulfar
[8th] Childe till Mitru, hjälper honom skydda Klausenburg. ca 17 år gammal

Giovanni 

• Ambrogino Giovanni [5th] Noddist

• Don Pietro Giovanni [9th] Handelsman i Budapest

Lasombra 

• Basilio
[7th] (The Elder) Prins av Sofia

• Lisette Illuminada
[8th] Bråkar med Prins Geza av klan Ventrue om styret av staden Ezstergom

• Lucita
[7th] Childe till Ambrosio Luis Moncada, Lasombra Assassin. Samarbetar med Anatole.

• Luther Black
Präst i Prag. Tog självmord.

Malkavian 

• Adrojai
[8th] Bor i Lithuania

• Anatole
[8th] Guds utsände, sammarbetar med Lucita. Diablerat ner sig från 10th Gen.

• Aristole de Laurent
Noddist

• Beckett
[7th] Noddist, adopterat childe till Aristole de Laurent

• Camilla Banes
[6th] Malkavians första Justicar

• Octavo
[6th] (the Profet), anses som Havnor av ortsbefolkning och andra Malkavians, kämpar mot Kupala

• Unmada
[5th] Medverkade på Convention of Thorns, Talar för Camarillan

• Vasantasena
[6th] Childe till Unmada, Medverkade på Convention of Thorns, gick över till Sabbaten.

Nosferatu

• Gutka the Saltqueen
[5th] Baba Yagas childe. Bor utanför Krakow. Kontrollerar stora delar av Polen.

• Federico
[7th] Archon under Josef von Bauren

• Illig
Känd Noddist i Prag

• Josef Zvi
[7th] Bor i de judiska kvarteren i Prag, jagar där ner kristna. Bygger sig en Golem

• Josef von Bauren
[6th] Nosferatus första Justicar

• Magnus Ståhlnäfve
[8th] Childe till Petrus, omfamnades 1700,

• Marusca
[8th] Zelios childe Vargarnas Drottning. Prins av Hermanstadt

• Matteus
[8th] (Omfamnad 1289) Childe och Senschal till Petrus, Gick över till Camarillan.

• Lord Olaussen
[6th] Germansk lord. Allierad med Ilsa Reinegger av klan Ventrue.

• Petrus Guggenhaeim
[7th] (Spelas av Percy) Gentlemannatjuv, Childe till Olaussen.

• Ruxandra
[9th] Maruscas childe, Mästare på förklädnad och hänförning. Har tagit Nova Arpads plats och förklär sig till henne.

• Zelios
[7th] Mästerarkiteten.

Ravnos

• Durga Syn
[6th] Ravnos elder. Rådgivare åt Vlad Tepes, Fiende till Baba Yaga

• Izydor Torenu the Phoenix – Prince of Thives
[7th] Bor i Budapest, Byter sen namn till Anatsztaz

• Delizbieta of the Dark Eyes
[8th] Childe till Izydor, omfamnad 1302. Var redan som mortal känd för att kunna hitta försvunna saker. Räddas av gruppen från Inkvisationen. Skyldig dem en life boon.

• Vadislav Taltos
[9th] Childe till Vassily.

• Vassily Taltos
[8th] Idealist som vill skapa en fristad för zigenare

Setite

• Bucaram
Egyptisk Setite

• Count Jocalo
Legendarisk Setite som sprider skräck genom Camarillan. Binder ventruen Roland till sig och använder honom som spion. Fångar Zelios av klan Nosferatu och får veta om demonen Kupala.

• Mosala Aqim
[7th] (Spelas av Hasse) Gatubarn från Kairo, Childe till Letorasha

• Letorasha
[6th] (the Mother) Samlar ihop barn från Kairos gator och ”beskyddar” dem.

Toreador

• Arianne
[7th] Politisk Kameleont. Går med i Sabbaten för att hon hatar Ventrues, och speciellt Buscu.

• Audric St Thierry
[8th] Politiker och Harpya, avskyr Ventruen Joachim von Neumann

• Chevalier D’Eglantine
[7th] Sheriff av Paris

• Francois Villon
[5th] Prins av Paris

• Father Jean Marc d’Harfleur
[7th] Archon

• Noel De Artois
[9th] Sändebud åt Prins Villon

• Raphael de Corazon
[5th] Toreadors första Justicar

• Father Samuel
[7th] Prins av Southampton, står värd för Convention of Thorns

Tremere

• Ardan of the Golden Lane
[7th] Bosatt i Prag, childe till Celestyn. Blir chantrylord av Ceoris när Etrius flyttar till Wien.

• Benedict
[8th] Präst som jagar kristna artifakter i de engelska provinserna

• Celestyn
[6th] Mästerbiblotikarie i Tremeres huvudchantry,
(Jenny)’s sire. Childe till Etrius

• Claas Drecher
[8th] Bor i Krakow, Childe till Ardan

• Etrius
[4th] Styr klanen medan Tremere sover

• Mistress Fanchon
[6th] Tremeres första Justicar

• Goratrix
[4th] Kontrollerar främst området runt Frankrike. Efter han tagit över delar av kyrkan som kallas han tillbaka till Cerios för att stå till svars inför Tremere Gruppen anställs av Myca Vykos för att föra honom dit.

• Jervals
[7th] Childe till Malgrozata, Vis-Master of Ceoris

• Lilja
[8th] Childe till Tholie, Omfamnad 1530,

• Malgorzata
[6th] Konspiratör och Strateg, Childe till Goratrix,
Fångas av Tzimisces och torteras i århundraden.

• Michelle
Tremere i Tholies Chantry of Natures Wrath

• Richard
Tremere i Tholies Chantry of Natures Wrath

• Sammie
[8th] Fd Kammarjungfru till Tholie, Nu childe till Tholie. (Omfamnad 1240). Gick med Goratrix och blev Antitribu

• Tholie
[7th] (Spelas av Jenny), Childe till Celestyn. Skrivare och Herbalist

• Tremere
[3rd] Antediluvian, tillbringar den mesta av sin tid i Torpor

• Virstania
[8th] Mistress of Gargoyles, Childe till Brunavog. Släppte Gargoyles fria och flydde med dem.

Tzimisce

• Darvag the Terrible
[7th] Bor i Kiev

• Dragomir Basarb
[7th] Tzimisce ledare, childe till Vintila Basarb, vilken han sedan diablerade. Dryg snorvalp som gör sig ovän med allt och alla.

• Count Florescu
Förslavade Shadowlord kinfolk, skapade Danislav Revenants

• Lambach
[5th] Tzimisce elder

• Lugoj
Vän till Vykos, Den som diablerar Tzimisce, och tas över.

• Marelle, Sculptor of Wolves
[8th] Slåss mot Nosferatun Marusca om Hermanstadt, Childe till Radu

• Mircea Dzardescu
[8th] Lord av Dardrev Castle

• Myca Vykos
[7th] Legendarisk Tzimisce som senare blir Sasha Vykos

• Noriz, Corrupter of Legions
[5th]

• Count Radu of Bistra
[7th] Diplomatisk ”Prins” av Bistritz, Childe of Visya

• Razkolina
[6th] Prins av Krakow

• Rostog
Tjurig Voivode över en mindre bergsdomän

• Shaagra
[5th] Jagar ner Camarillavampyrer i Prag

• Sasha Vykos
[7th] Fd Myca Vykos, tog namnet Sahsa för att hedra en fallen vän.

• Sherazina Basarb
[8th] Mortal syster till Tzimisce Dragomir Basarab. Skulle säljas som slav i Budapest, men rymde. Fångades in av Petrus ghoul, och Petrus tog sedan hand om henne, ghoulade och blodband henne men behandlade henne väl. Släppte henne sedan så att hon kunde omfamnas av sin bror Dragomir.

• Tabak
[5th] Ledare inom Sabbaten, diablerades av Vlad Tepes

• Velja
Vän till Vykos

• Count Victo Danislav
Childe till Florescu. Belönades/Straffades med omfamning då han avslöjade sin familjs planer att tillsammans med Mitru försöka döda Florescu.

• Vintila Basarb
[7th] Sire till Dragomir. Diablerades sedan av sitt childe.

• Vlad Tepes
[5th] Childe of Lambach, Diablerat ner sig till 5th genom Lambach vän Tabak

• Vladimir Rustovich
Voivode of Voivodes

• Yorak, Highpriest of the Cathredral of Flesh
[4th] Childe of Tzimisce himself. Dödades av sin egen skapelse, the cathedral of flesh.

Ventrue 

• Bulscu Arpad
[6th] Härförare och stor krigare, fd Ghoul åt Brujahs, Nu omfamnad Ventrue. Legat i Torpor länge, men nu vaknat och leder Ventrues styrkor mot Sabbaten.

• Geza Arpad
[7th] Prins av Ezstergom, I strid med Lisette av klan Cappadocian. Anses vara en sinnessjuk ockultist. Childe till Bulscu.

• Gilbert d’Harfleur
[7th] Archon

• Gustaf Breidenstein
[5th] Prins av Berlin, Diablerade sin sire Ilsa.

• Hardestadt den Äldre
[4th] Dödas av Tyler

• Hardestadt den Yngre
[5th] Tar rollen som sin sire, och grundar Camarillan tillsammans med de Founders.

• Ilsa Reinegger
[5th] Första Prinsen av Berlin, Dödad av sitt childe Gustaf Breidenstein.

• Joachim von Neumann
[9th] Vakar över en Nosferatu i Paris

• Jurgen von Verden
Inconnu, bor i Norra delarna av Transylvanien. Toppstyr stora delar av klan Ventrue. Död av okänd. (Anarchs?)

• Konrad von Aupfholm
Bor i Krakow

• Lucretia of Hardtz
[9th] Retainer to Lord Jurgen, childe of Kuritz

• Malteas
[5th] Medverkade på Convention of Thorns, förespråkade Camarillan

• Nova Arpad
[7th] Styrde tidigare The Coucil of Ashes – Ett sammarbete mellan de Transylvaniska Prinsarna. Prins of Mediasch. Blev bortförd och ersatt av Nosferatun Ruxandra. Fritogs efter ett år och utlyste en blodhunt på Ruxandra.

• Roland
[10th] (Master of Slaves) Lackey till Bulscu.

• Rudolf Bradth
Prins av Prag

• Vencel Rikard
Prins av Budapest, vakar över Bulscu.

Ghouls

• Anthony
Squire till Gilles, 15 år, Tog sitt liv

• Dan
Bodyguard till Petrus, Dansk krigare

• Lord Gyula
Ghoul till Marusca i Hermanstadt. Gammal krigsherre som varit ghoulad i över 200 år. Hans kropp har börjat förvridas likt en Nosferatus och hans blodtörst är nästan som en vampyrs. Fångade Szlander Danislav åt Maruska för att djävlas med gruppen. Mosala lovade ut 100 librum mot Szlanders frihet.

• Heinrich
Kusk till Petrus

• Joseph
Ghoul till Mosala, Undre Världen. Dog då Mosala övergav honom.

• Piroska Danislav
Fru till Szlander. Kraftig kvinna som är van att ta hand om huset i månader, medan maken är iväg på diverse jobb. Dog efter hennes makes död.

• Szlander Danislav
Mycket duktig stenhuggare. Jobbar åt Petrus med bygget av fästningen genom att snida detaljer i sten. Blir dock kidnappad av Lord Gyula (Nosferatu ghoul). De köper tillbaka honom för 100(!) Librum. Gilles ghoular honom och mer eller mindre förslavar honom. Dödades av Mitru för att han var av Danislav släkt.

• Tibor
Ghoul till Mosala. Mortal prins av Balgrad. Dog då han övergavs av Mosala.

Övriga

• Anonymus
(The Chronicler) Mystisk skribent, saknar aura.

• Bilal al-Hanbal
Muslim, sköter ett stånd i Pest’s Royal Market. Egentligen Assamite Ghoul som håller ögonen öppna åt sin mästare Fariq. Importerar saker åt Cainiter i området, t ex droger åt Geza Arpad, Prinsen av Budepest.

• Father Giacom Renzo
Inquisitor

• Herman
Duktig bågskytt i Klausenburg, dog slutligen av hög ålder

• Vaclav
Corax, sneaky typ som lurar folk på pengar och kräver betalt för allt möjligt. Har stor skattgömma i skogen som vaktas korpar. Hans söner och barnbarn följer hans fotspår.