Startutrustning

Här är en lista på exempel på startutrustning. Du kan i samarbete med SL byta ut och ändra saker så det passar din karaktär, men SL har sista ordet om hen anser att det är lämpligt som startutrustning eller ej.

 • En uppsättning kläder (valfritt utseende och stil)
 • Ett vapen – Närstrid eller avståndsstrid
 • 2T10 Ammunition (Endast om du har ett avståndsvapen) 
 • En väska eller liknande för att bära saker du vill ha med dig
 • Mat (1T10 Dagsransoner), Dryck (1T10 Dagsransoner), 3T10 Crybatts (fungerar både som Pengar och Batterier). Robotar kan välja att skippa mat och vatten och ta 5T10 Crybatts istället.
 • Kreditsticka (Endast om du är född i en Moderstad)
 • Överlevnadskit (Filt, Matkärl, Fackla/Ficklampa)
 • Ett par (Max 5) valfria personlig ägodelar – Något relativt värdelöst, men som är viktig för din karaktär.

Ovanstående är främst ett förslag. SL kan tillåta annan utrustning utöver detta, om hen finner det lämpligt.

Fördärv – Karaktärsdetaljer

Sista detaljerna för att finslipa karaktärerna

Närstående

Du ska ha minst en relation med en SLP från början (och max 3). Under spelets gång kommer du garanterat få fler, men de som hamnar på listan som närstående är dem som verkligen betyder något för dig. De ger dig även någon slags bonus, men har alltid en nackdel också. Detta för att ge spelledaren material att använda för att bygga äventyr med personliga kopplingar. 

Ankare

Text

Problem

Utöver dina relationer (eller kanske på grund av dem) har du från början också någon typ av problem som behöver lösas. Det bör vara något så pass svårlöst att det inte går att lösa alltför lätt, då är det ju egentligen inget större problem.

Personlighet

Din karaktärs utseende, namn och några detaljer som ger den “liv”. 

Utrustning

Slumptabell beroende på vilken klass man tillhör.

Mag Mell City Prislistor

Listor över saker som vardagligen finns tillgängligt i Mag Mell City

Ammunition

 • Järnkulor – Relativt runda kulor av metall. Används till slungor – 1 Kredit styck.
 • Patroner Fulpatros (feltändning på 1:a) – 3 Krediter / styck
 • Patroner – Original – 10 Krediter / styck
 • Pilar – Till pilbågar eller armborst – 3 Krediter styck.

Droger

 • Covfefe – Pulver som värms upp och dricks – 5 Krediter per dos.
 • Slåmoo – Pulver som dras in via näsan eller munnen  – 10 Krediter per dos
 • Spill – Spillolja för robotar – 3 Krediter per dos.
 • Unusopp – Små tärningar av svamp – 5 Krediter per dos, orsakar röta på 1a

Dryck

  • Foamy (Öl-liknande alkohol) , 1 ranson (5dl) – 2 Krediter
  • Liquid fire (Starksprit), 1 dos (1dl) – 1 Kredit
  • Golden Brew (Fin Starksprit), 1 dos (1dl) – 3 Krediter
  • Zonblöta,  1 ranson (5dl) – 0 Krediter, orsakar röta på 1aVatten från okänd källa. Risk för att utsättas för röta. (1a på 1T6).

Energi & Bränsle

 • E-pack (Batterier) – Batteri som ger energi till elektriska prylar, vapen, robotar och liknande – 20 Krediter
 • Guzzolin, 1 dos (5dl) –  10 Krediter
 • Rötbränna, 1 dos (5dl) alkohol –  2 Krediter, Duger endast som bränsle, giftig att dricka.

Kläder

 • Kängor – Ordentliga skor. Ger prylbonus +1 i Uthållighet – 2 Krediter
 • Varm jacka / rock – Ger prylbonus +1 i Uthållighet mot Köld – 2 Krediter

Krubb

 • Buggare (Insektsburgare), 1 ranson (150g) – 2 Krediter
 • Klegg (Halloumi-liknande kub av föda), 1 ranson (400g) – 1 Kredit
 • Veggo (Odlad grönsaksliknande sak), 1 ranson  – 3 Krediter
 • Zongröda,  1 ranson – 0 Krediter, Växt från okänd källa. Risk för att utsättas för röta. (1a på 1T6).

Rustningar

 • Arm eller benskena i “läder” – Skyddsvärde 1 – 2 Krediter
 • Arm eller benskena i metall – Skyddsvärde 3 – 10 Krediter
 • Arbetshjälm – Skyddsvärd 2 – 20 Krediter
 • Hätta i “läder” – Skyddsvärde 1 – 2 Krediter
 • Hockeyskydd – Skyddsvärde 2 – 20 Krediter
 • Långrock – Skyddsvärde 1 – 5 Krediter

Vapen

 • Huggare – +2 Bonus, Skada 2 – 2 Krediter
 • Knogjärn – +1 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Skrotderringer – +1 Bonus, Skada 1 – 5 krediter
 • Skrotgevär +1 Bonus, Skada 2 – 3 Krediter
 • Skrotkniv – +1 Bonus, Skada 2 – 1 Kredit
 • Skrotpistol – +1 Bonus, Skada 2 – 5 Krediter
 • Skrotspjut – +1 Bonus, Skada 2 – 3 Krediter
 • Skrotyxa – +1 Bonus, Skada 3 – 5 Krediter
 • Slagträ – +2 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Slagträ med spikar – +2 Bonus, Skada 2 – 2 Krediter
 • Slunga – +1 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Slägga – +1 Bonus, Skada 3 – 10 Krediter

Övrig utrustning

 • Elddon – För att tända eld på saker – 5 Krediter
 • Fackla – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Brinner i 4 timmar – 1 Kredit.
 • Filt – Ger prylbonus +1 i Uthållighet mot Köld – 2 Krediter
 • Batterilampa – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Drivs med ett E-pack – 10 Krediter.
 • Rep – Ger prylbonus +1 i Rörlighet när man klättrar – 2 Krediter
 • Spritlykta – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Brinner i 24 timmar med 1 dos sprit som bränsle. Vindtålig – 5 Krediter.
 • Änterhake – Ger ytterligare prylbonus +1 i Rörlighet när man klättrar om den kombineras med ett rep (Dvs totalt +2) – 3 Krediter.

Prislista för bruksföremål

Småsaker anses väga så lite att de inte tar upp någon plats i er packning.

Lätta saker är så pass små att man får plats med två lätta saker på en rad i utrustningslistan.

Tunga saker är så pass stora att det tar upp två rader i utrustningslistan.

 • Bandage [5 koppar] – Ger +1 på LÄKEKONST (Småsak)
 • Bläck och fjäder [2 silver] – (Småsak)
 • Dyrkar [1 Guld] – Ger +2 till FINGERFÄRDIGHET vid
  låsdyrkning (Småsak)
 • Facklor [5 koppar] – Lyser upp en zon, brinner cirka en timme. Ökar resurstärning FACKLOR ett steg
 • Filt [3 koppar] – Ger +1 mot kyla (Lätt )
 • Fiskkrok och lina [2 koppar] – Ger +1 till att FISKA under utfärder (Lätt )
 • Fisknät [1 silver] – Ger +2 till att FISKA under utfärder
 • Flinta och stål [2 koppar] – Ger +1 till att SLÅ LÄGER under utfärder (Småsak)
 • Fältransoner mat [1 silver] – Ökar resurstärning MAT ett steg
 • Förstoringsglas [3 Guld] – (Småsak)
 • Kokkärl [2 koppar] – (Lätt )
 • Kritor [1 koppar] – Kan användas av runmagiker (Småsak)
 • Lampolja [1 koppar] – Nog för ett kvartsdygn. (Småsak)
 • Lerkrus [5 koppar] – (Lätt )
 • Nål och tråd [2 koppar] – (Småsak)
 • Oljelampa [5 koppar] – Lyser upp en zon, endast inomhus, kräver
  lampolja (Lätt)
 • Oljelykta [2 silver] – Lyser upp en zon, kräver lampolja (Lätt )
 • Pergament [2 koppar] – (Småsak)
 • Pilar [1 silver] – Ökar resurstärning PILAR ett steg
 • Rep [1 silver]
 • Rävsax [5 silver] – Ger +2 till att JAGA under utfärder
 • Sejdel [1 koppar] – (Lätt )
 • Snaror [1 silver] – Ger +1 till att JAGA under utfärder (Lätt )
 • Sovfäll [2 silver] – Ger +2 mot kyla
 • Timglas [2 Guld] – (Lätt)
 • Tält [5 silver] – Ger +2 till att SLÅ LÄGER under utfärder (Tung)
 • Vaxljus [2 koppar] – (Småsak)
 • Änterhake [5 silver]