Väcka döda

✥✥ NIVÅ 2, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Ett kvartsdygn
✥✥ INGREDIENS: Ägodel tillhörande den döda
Dödsmagins huvudsakliga värv är att väcka de
döda till liv. I sin enklaste form används denna
ritual till att reanimera en död humanoid eller
ett djur.
För varje effektgrad utöver den första kan
du väcka en till odöd, eller öka graden på alla
odöda du väcker med ett. En ritual med effektgrad
2 kan alltså skapa två första gradens
odöda, effektgrad 3 kan ge två odöda av andra
graden, och så vidare.
En första gradens odöd är totalt sinnesslö,
men följer enkla kommandon och kan använda
vapen och enkla verktyg. Den odöda har samma
STY som i livet, men en poäng lägre i SMI (lägst
1) och ingen INT eller KAR. Färdigheter baserade
på STY och SMI behålls. Denna form av
odöda kan inte påverkas av sociala konflikter.
En andra gradens odöd kan förbättras på ett av
följande sätt:

 •  STARK. Värdet i STY ökar med ett. Effekten
  kan väljas flera gånger för odöda av
  ännu högre grad.
 • TALFÖR. Den odöda återfår något av sin
  forna mentala kapacitet, i form av både
  INT och KAR och färdigheter kopplade
  till dessa grundegenskaper. Samtliga värden
  minskar dock med ett (lägst 1). En talför
  odöd kan svara på frågor om sitt liv både
  före och efter döden, men den har ofta en
  grumlig tidsuppfattning och kan vara synnerligen
  glömsk. Den lyder sin skapare och
  kan utföra något mer avancerade sysslor.
 • VARAKTIG. Besvärjelsens varaktighet
  fördubblas. Effekten kan väljas flera gånger
  för odöda av ännu högre grad.

En tredje gradens odöd får två av effekterna
från en andra gradens odöd (ovan). En fjärde
gradens odöd får tre effekter, en femte gradens
fyra effekter, och så vidare. Notera att Stark och
Varaktig kan väljas flera gånger.
VÄCKA DÖDA kan även användas för att ta
kontroll över ”rastlösa döda”, alltså varelser
som dött men ännu vandrar omkring och
inte har förstått det. Läs mer om dessa i Spelledarboken.
Dessa kan dock inte få högre grad
än första.

Dimitrij Bagdanov

Dimotrij var den i Beljov-ligan som skötte ligans fotsoldater och strider mot rivaliserande gäng/maffias.
Han var en medelålders, fd spetsnaz soldat och storvuxen.

Han kom till Redrums gym och utmanade honom i en fight då Redrum slog ihjäl honom efter mycket möda och stort besvär. Hans döda kropp tog Redrum och Anthony och körde iväg till en källarlokal i Astoria, Queens.

Händelse:

Onsdagen den 9 april 2008
Mellan 01:00 och 03:00 lägger Anthony DeCay en ritual som återuppväcker Dimitrij Bagdanov till zombie under Anthonys kontroll.

På förmiddagen samma dag använder Anthony Dimitrij för att ta sig in i Beljov-ligans fabrik i Whitestone där Dmitrij dödar flera av Beljovligans soldater. (se Sammanfattningar av spelsessioner).