Wasserstern

Den största staden i Sanduhr. Staden har klarat sig bättre genom fördärvet än de flesta andra, mycket tack vare ett genomtänkt försvarssystem och industriell terraforming utrustning. Utanför staden är det bara sand, gräset slutar vid stadsgränsen. 

Staden blandar amerikanskt 50-tals förortsvillor med germanskt centrum i form av vattendomen och byggnader i jugendstil och byggda i cirklar runt domen.  Stadskärnan omringas av Ringstrasse, en stor huvudgata, som även fungerar som en rondell, som de flesta använder för att resa mellan uddarna. Byggnaderna runt Ringstrasse fungerar även som skydds mur och vid ett hot kan vägtunnlarna stängas med stora metallportar som ett fort. 

Ett nätverk av kloaksystem och vattentunnlar går under hela staden.

Utöver centrumkärnan, består staden av fem stadsdelar som sträcker sig ut från kärnan i form av en 5-armad stjärna utifrån de vattenledningar som försörjer staden.

Dessa stadsdelar är: 

  • Nordspitze – Grovarbetarnas område. Husen är ofta belöningen för slitsamt arbete ute vid pumpstationerna eller under marken i vattengångarna. En viss status men extremt tungt jobb med stor olycksrisk.
  • Wolfgang gasse – Den sämsta stadsdelen. Mindre villor och mer hyreshus. 
  • Freudsbahnen – Lite finare och dyrare. Upplyst och välventilerat.
  • Klimt Allee – En stadsdel som satsat en hel del på att odla fruktträd och trädgårdar. Drar mer vatten än andra stadsdelar vilket gör att övriga i staden ser dem som giriga. Dock kommer en majoritet av maten från detta distrikt och politikerna fortsätter att ösa vatten över dem. 
  • Schwarzenegger Lane – Arbetarområde. För dom som har råd med hus men inte mycket mer. Svenssons.

 

 Ljust dygnet runt, utegrillar som använder solljus. 

Vägarna utanför staden kallas kort för the Weg