Sektor Gamma – Queens Ashes

Moderstaden Cybelium låg länge i krig med Moderstaden White Court, vilket blev ett blodigt krig eftersom de låg så nära varandra. Så det blev snabbt en prioritet att få ut en sändare till detta område också, för att kunna kartlägga fienden. 


Områden utifrån deras koordinater:

 • G0000 – Platsen för Signalsändare Gamma.
 • G1113 – The Furnace. By uppe vid gränsen mot Sanduhr. Styrs av Nogga, som tar tull på all passage genom hans pass.
 • G1258 – The Cauldron. Läger för Magenta, ledare för en grupp mutanter. De var officiellt med i i Crimson Tide, men ansågs illojala och mördades därför av Gr3 på order av Wynn. Hela lägret och alla i det förstördes av extremt kraftiga mutationer som kontrollerade själva marken i lägret. Nu finns bara en mängd vassa stalagmiter kvar av platsen.
 • G1317 – Razin Farm. Familjegård ute i ödemarken. Sägs vara hemsökt.
 • 1443 – Mc Fungus. Det är en konstig äng, till synes fylld av knähöga bollar. Det är puffsvampar, som sprider sin skräckframkallande gas om man rör vid dem. I en dalsänka står ett par övervuxna byggnader. En stor solcell-driven animerad reklamskylt som tipsar om att du borde köpa en pizza.
 • 1478 – Pongs Dojo. den muterade bulldogen Pong har här sin kampsports skola för unga mutanter. Det är ett fort som ligger i ständig dimma pga av en gejser under.  Denna plats har två underjordiska källor, en med Pallidus vatten och en med morphos vatten. Pong kan genom att kombinera dessa ta bort eller ge korruption av båda sorter här.  Det är en långsam process och ingen annan än han vet hur det fungerar mer än att det innebär bad i en gemensam tredje källa.
 • G1709 – Thorntwig Forrest. Skogsområde med knotiga träd med stora taggar.
 • G1712 – Monozite Rouge – Ett gammalt stenbrott, som fungerade som ett gömställe för Crimson Banner. Platsen för den stora slutstrid där Gr3 slogs mot sina egna soldater i inbördesstrid mellan ättlingar och mutanter.
 • G1717 – Why-Roads. Y-korsning. Platsen där Crimson Banner överföll Vendors kristall-transport.
 • G1805 – Aridzuka Station. (Kallas även Klic Klac Station av folk utifrån).
 • G1818 – Bug Bayou. Ett grunt träsk med smala seniga träd. Rikt insektsliv i området.
 • G1907 – Blot Camp. Ett gammalt militärläger, numera helt förstört. Resterna av flera gamla fordon står kvar här. Området är drabbat av Malaziota-svamp.
 • G1913 – Kawa Salvelinus. En porlande flod med friskt vatten och hoppande fisk.
 • G1914 – Pastafarian treat. En strandremsa mellan två grunda sjöar. Där finns en resterna av en väg och en rastplats med liten liten butik ihopbyggd med en pasta-restaurang dedikerad till en gammal jordisk maträtts gud.
 • G1918 – Stone Dust. Ruinområde. Rester av gamla barrack bostäder för arbetarna på Uzumeos Inc området.
 • G2018 – Uzumeos Inc. Industriområde. Ruiner idag men håller på att byggas upp. Boplats för några gäng.
 • G2019 – Itchy Patch. Ruinområde med gamla sönderrustat industriskrot. Hela området är täckt av den obehagliga svampväxten Malaziota
 • G2119 – Rusty Ditch. Ruinområde med gamla sönderrustade maskiner, som ligger dumpade i dikeskanterna. Delar av området är täckt av den obehaglig svampväxten Malaziota.
 • G2120 – Serenity Hills. En mindre bergsknall med nästan lodräta väggar. Ser onaturligt slät ut på vissa delar. Används ofta som utmaning att bestiga av befolkningen i Uzumeos Inc. Toppen har ett naturfenomen som orsakar ett vakumliknande avsaknad av syre, trots att berget inte är så högt.
 • G2220 – Villa Dam. En del av Nestle river, där ett hus rasat ner i floden.
 • G2221 – Soot Flow. Nerbrända ruiner, med kokande källor under.
 • G2222 – Scourged urbs. Ruinområde, där Gr3 träffade Ancron Tyrell första gången, och de hade sin första stora strid mot Crimson banner.
 • G2321 – Hound’Den. Förortsområde där husen är heltförstörda. Ett pack vild hundrar stryker i området.
 • G2323 – #MineToo. Rester av motorväg. En krater finns i vägen efter en utlöst mina, där Crimson Banner attackerade Otho von Bötchers konvoj.
 • G2603 – Gan Chel base. Gr3s tillhåll i en gammal järnhandel.
 • G2618 – Cheliang Woshi. Underjordiskt parkingshus. Tillhåll för Vezla-Gänget.
 • G2704 – Porkys Inn. Resterna av ett gammalt motell. En Devistator har bott där en tid, så stället stinker rejält.
 • G2726 – Cathedral Delacroix. Självutnämnde kardinal Luca Delacroixs tillhåll.  Ursprungligen en gammal bank, numera en katedral dedikerad till mutant-profeten Roshan.
 • G2805 – Last Cut. Ruiner, det mesta förstört men en gammal frisörsalong har klarat sig hyfsat.
 • G2906 – Evergreen. Skogsdunge med ovanligt friska och välmående träd.
 • G2823 – Bursville. Liten by i resterna av en ruinstad. Styrs av vapenhandlaren Edna Hawkum.
 • G3111 – Old Huff n Puff. Kraftfull Geo Thermal generator som skapar energi från underjordisk gejser. Har tidigare gett energi till ett stort område, men har nu permanent  ställts in till att ge all energi till Ikki Gangdo i område G3514.
 • G3113 – The Tigertemple. Ett tempelliknande växthus, som fungerade som ett härbärge för relativt omuterade tigrar och några fridsökande ”munkar”. Fabriken Ikki gangdo stal med hjälp av gänget Gan Chel deras energikälla så växthuset slocknade och dog ut.
 • G3309 – Long Chao. Ett gammalt lyxhotell, som efter ett jordbävning splittrades i två delar.
 • G3514 – Ikki Gangdo. Fabrik som används till att göra konserver av ätbar mossa (liknar stuvad spenat). Styrs av ärkeättlingen Su-bin Yong-gon.
 • G3878 – Fourcorna, lokalt även kallad Fyrhörna. En helt fyrkantig ö, ute i The Dark.
 • G5535-6039 – White Court. Queen Ashes Moderstad. Byggd utifrån moderskeppet Hong fenghuang,  av Öst-Asiatiska Kooperationen. Förorten ”Avloppet” ingår inte officellt i Moderstaden, men har ändå en större befolkning än vad själva staden har. 
 • G6728 – Agma Yolam. Gruvby längs Nu Tai-floden.
 • G6729 – Road Hog Inn. Gammalt motell strax utanför Agma Yolam. Ägs och styrs av grisen Luba.