Bez dna Beczki

(Den Bottenlösa Tunnan) Värdshuset i Garb. Sköts av värdshusvärden Igor.