Rules

Sammafattningar och husregler för vår krönika.

Character creation – Hur du skapar din karaktär.

  • Willpower – Vi kommer testa 5th Ed regler för Willpower. Det innebär att ni har 1-5 istället för 1-10, och man kan inte längre köpa automatiskt ”Successes” utan istället kan man välja att slå om valfritt antal tärningar. Dessutom ändras systemet när man slår mot Willpower, man kombinerar nu en grundegenskap med den nivå av Willpower man har för tillfället. Därmed kommer även Virtues (Conscience, Self-Control och Courage) tas bort, och tillsammans med Willpower får man istället Composure.
  • Composure – När besten sliter i själen och törsten försöker kontrollera ditt sinne, så krävs det Composure för att betvinga vilddjuret inom dig.Om två eller flera hunger tärningar kommer upp med resultatet ”1” väljer Storyteller antingen en lämplig lidelse från Compulsion-tabellen eller slår slumpmässigt fram ett resultat från tabellen. Genom att utföra tvånget belönas du med en poäng av Composure, om spelledaren anser att det görs tillräckligt bra.Det enda sättet att undvika denna konsekvens är att spendera en poäng Composure, så att du kan betvinga den oönskade impulsen, åtminstone tillfälligt. Om Compulsion-tabellen används, måste du spendera din poäng före ett eventuellt slag eller val från spelledaren. Precis som Willpower är Composure en egenskap med ett aktuellt och ett maximalt värde. Rulla alltid det aktuella värdet när du gör ett Composure-slag.
  • Blood – Även här kommer vi testa 5th Ed versionen, vilket helt tar bort Blood Pool från vampyrerna. Istället använer vi Hunger och dess speciella Hunger-tärningar. Mer information om detta finns här – Blood and Hunger
  • Frenzy – Om Composure inte spenderas besten tar över. Läs mer om det här – Frenzy
  • Morality – Din vampyr är inte längre en människa. Det är en evigt hungrande best som törstar efter livsessensen hos andra varelser. Endast den moral som fanns hos dig som människa skyddar dig från att bli en fullständigt monster. Den vanligaste typ av moralisk kompass är vad vi kallar för Humanity.