Ansökan ôm tillfället visôm fer å hälse på i Hälsinglann

Mången tro ju de ä bar’ å åk om man vill upp te Hälsinglann. Men vi släpp ju int in va faan som helst här, så vi har nu infôrt krav på visum för er utåmsockens-fôlk. Så fylla i denna å skick in te Länsmann inna ni åk Orginala finns å ladd ner frå’ denna sie om ni örsk: www.nordmark.nu/visum.doc


Ansökan ôm tillfället visôm fer å hälse på i Hälsinglann

Alle etternamna:

Fernamne:

Personnômre:
Stolek på skona:

 • Höger:
 • Vänster:

Stolek på bôxen:

Va bor dô:

Postnômmer:
Lannskap:

Ôcken by:

Kômmun:

Tellefon:

Närmest bekant:

Ha dô käring:

 • Jae
 • Näe

Ha dô kar:

 • Jae
 • Näe

Va hete ho elle han?

Hårfärj (ôm dô ha nå hår):

Färj på ögena (bägge två):

Ha dô sett nån älj nångång?

 • Jae
 • näe

Om dô ha gjorste, varst dô rädd?

 •  branog
 •  int’se vast
 •  näe

 Ä dô kar:

 • Jae
 • Näe

Ä dô frunntimmer

 • Jae
 • Näe
 • vete’nt
Vaffö vill dô hittens da?
(Sätt e kryss i ruta)
Se snygge frunntimmer
Se snygge karar
Bryn’t dä ôm tôcke
Hôgga timmer
Äte rektigan mat
Träffe rektet fôlk
Träffe anne fôlk
Skjute älj
Äte surstremming
Plôcke bär
Fler fråger:
(Sätt e kryss i ruta)                                           jae      näe
Tror dô att dô ferstå språke?
Ha dô smaka hembränt nångång?
Tytje dô häva gôtt?
Ät dô rektet snus?
Bruker dô pissa bakôm knut’n?
Ta dô å dä skona inômhus?
Ha dô nå fjärningsmän i släkta?
Lev nå’n tå dôm?
Täntje dô flytta hit?
Har dô billjätt tebaks?

Att dä ja ha skreve hänôppe ä då sant å rektet, va ja vet:

Namnteckninga de (hannskreve)_____________________________

Datôm: ____________

Namnteckninga (hannskreve) å han som ha bjutt hit dä:

_____________________________

(Ja sôm ha bjutt hiten hän pärson lôver att han kan ta rea på sä, å inte bruke ställe tell sattyg eller nå anne kås.)