Tassa

En bäver-hona, som inte synbart muterad. Hon är dock hustru till den muterade bävern Hjorton. Tassa är dock enormt stor och överviktig, då Hjorton skämmer bort henne helt. Hon spenderar mest dagarna med att ligga och äta.

De har två barn ihop, Kladd och Kantarell, båda är muterade.

Dog av naturliga orsaker under Streck 3689.