Atlas

Drogsäljare och efter Paradisdalen föll, är han även missbrukare av alkohol och Svart-sot

Labbnamn: Atlas 55
Typ: Hunddjur, Tax
Kön:  ♀ 

Grupp:
Syssla: Samlare

Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger: Packråtta

Djurförmågor: Löpsnabb, Svans

Utrustning: