Getslaf 15

Labbnamn: Getslaf 15
Typ: Mårddjur, Grävling
Kön:  

Grupp:
Syssla: Samlare

Grundegenskaper: Styrka 2 Kyla 4, Skärpa 5, Instinkt 3

Färdigheter:

Talanger: Gömsle

Djurförmågor:

Utrustning: