Fenzhou 33 ”Nekada”

En kropp som inte går att skilja från en människas.

Egenskap a ka Värde
Servo (srv) Styrka (str) 0
Stabilitet (stb) Kyla (kyl) 1
Processor (prc) Skärpa (skp) 2
Nätverk (ntv) Känsla (kns) 2
Antal Moduler 1
Pansar(ntv) 2

 

Chassikort - B_fenzhou