LAGOS MD-18

Ett kompakt underrede med svävarförflyttning

Egenskap a ka Värde
Servo (srv) Styrka (str) 1
Stabilitet (stb) Kyla (kyl) 1
Processor (prc) Skärpa (skp) 2
Nätverk (ntv) Känsla (kns) 1
Antal Moduler 0
Pansar(ntv) 1

 

Chassikort - U_Lagos MD18