Ulph


ulph_bw2Jobbar som prisjägare åt Jobba de Lux

Kodbeteckning: SWZ 177
Modell: Stridsrobot

Hierarki: 4
Grupp: Jobba Syndikatet

Chassidelar: Lux Nanito, Özkun TN75, LBM Terra 004
Grundegenskaper: Servo 4, Stabilitet 3, Processor 3, Nätverk 4

Pansar: 5

Program: Forcera 2, Bekämpa 4, Beskjuta 3, Sondera 1, Ifrågasätta 1, Reparera 2

Sekundärfunktioner: Lydnadsspärr, IR-Kamera.

Moduler: Accelerator, Sensorpuls

Utrustning: Revolver (+3, skada 2)