Rogers buss

Rogers gamla hippie-buss. En VW-buss målad efter konstens alla regler.
Ibland lånar föräldrarna den för att åka och hämta ungarna inne i Hudik om de missat bussen hem.