Character Creation

Börja med att skapa en människa, dödlig och utan kunskap om vampyrvärlden. Bestäm hur familjen ser ut, vad du sysslar med om dagarna, hur ni bor. Vilka är de viktiga personerna i din omgivning, hur ser en vardag ut? Vad är du bra på? Nämn något som skrämmer dig.

Skriv sedan ut ett rollformulär och sätt ut dina egenskapspoäng:

  • Attributes – Fördela totalt 13 prickar på de 9 Attributer som finns.
  • Abilities – Fördela totalt 22 prickar bland valfria Abilities. Egna förslag på Abilities kan skapas i samråd med SL.
  • Backgrounds, 5 prickar
  • Välj Virtues och Vice
  • Freebies 41 poäng (Du får spara Freebies till en eventuell omfamning och fördela ut dessa då istället om du vill)
    Kostnader: Attribute 5 per dot, Ability 2 per dot, Discipline 7 per dot, Background 1 per dot, Virtue 2 per dot, Humanity/Path 2 per dot, Willpower 2 per dot

 

Välj ut någon eller något som du Skyddar – Kanske en person som betyder mycket för dig eller en för dig ovärderlig ägodel.

Välj ut någon eller något som du Hatar – T ex en person som jävlas med dig så fort denne får chansen, eller någon som verkligen vill dig illa.

Välj ett Problem – Alla rollpersoner har problem. Du kan ha hållit ditt för dig själv eller berättat för de andra. Problemet är en del av vardagen, något som oroar dig. I spel kommer
spelledaren att använda ditt problem för att skapa trubbel för dig. Löser du problemet ska du välja ett nytt problem innan nästa spelpass börjar. Du bör välja ett problem som du är sugen på att utforska medan ni spelar. Ditt val är en signal till spelledaren: sätt mig i den här typen av trubbel!

Avsluta med att hitta på namn till dig och de nyckelpersoner som du tagit fram, och utseende, klädstilar och allra sist funderar du på vilken typ av utrustning som du anser skulle passa dig och i samråd med SL kollar du om du har ekonomisk möjlighet att äga dem.