Drechner Ruinen

En ruin av den forna ståtliga herrgården som tillhörde Lord Tiedemann Drechner. Herrgården brändes ner 23 Juni, 1592 i samband med att Sabbaten från Lublin attackerade.