Library of Fate

Kronos, Ödets Prins, har i sitt palats ett bibliotek, som innehåller allt som sagts och gjorts. Ett oändligt stort utrymme med böcker, med till synes tomma sidor om man inte vet vad man letar efter och fått tillåtelse att söka efter det.

Leviathan var den enda nyckeln till Biblioteket från vårt plan, och i och med att Miklós med Mammons hjälp tog över honom, fick han tillträde.

Portaler
Miklós byggde in spegeln med den första portalen in till biblioteket i Redwood Monastery.