Klan Toreador

• Avory, [†]
Childe till Liusaidh
Från Edinburgh, bosatt i Altsang där han mördades av seriemördaren bakom silverskedsmorden.

• Cedric Rainshadow, 8th
Sire okänd
Ursprung okänt, numera London, UK.

• Gyffard De Lyon,
Sire okänd
Från Lyon, besökt Altsang men numera troligen Paris, Frankrike.

• Isaak 
Sire okänd
Från Konstantinopel, besökte Altsang under 1307 men försvann snabbt därifrån igen.

• Liusaidh of Moray (Anstice),
Sire okänd
Från Edinburgh, bosatt i Altsang i flera år, men bor nu återigen i Edinburgh, Skottland.

• Lucien,
Childe till Remus
Ursprung okänt, numera Rutslow, UK.

• Pascal
Sire okänd,
Fransk diplomat, numera bosatt i Edinburgh, Skottland.

• Reegus Barton,
Childe till Lucien
Köpman från Rutslow, UK.

• Remus,
Sire Okänd
Ursprung okänt, numera Rutslow, UK.

• Vernon 
Sire Okänd,
Politiker i Paris, Frankrike