Moldträsk

 

Alderlänningarnas huvudstad. Ligger vid Drejarens öga i Moldena. Med nära 8.000 stadsbor, är staden den allra största i landet, och skulle varit ännu större om inte den beryktade vargpesten dödat nästan 2000 av stadens invånare den 27: e Åldersommaren, 1181.

Styret

Styrs av furst Vildrum den Vackre. En ung och vacker människa i 25 års åldern. Hans syster Vejlia har officiellt ingen titel, men eftersom fursten ännu är ogift, har hon en status som om hon vore hustru till honom. Hennes ord väger därmed nästan lika högt som hans, och det är sällan han kliver in och ändrar något som hon bestämt.

Seneschal Lelus är furstens högra hand och rådgivare, men verkar mest få agera som nån typ av städare och den som får hålla ordning och reda på slott och stad, när fursten istället väljer att festa eller träna stridskonster. De flesta av stadens invånare ser Lelus jobb som ett ytterst otacksamt yrke, och få avundas honom trots all makt han teoretiskt sitter på.

Stadsvakten Vakarna

Vakarna är Moldträsks stadsvakt, en av Ravland större aktiva arméer för stunden. I flera generationer har de tränats att för att vara redo om kriget skulle återkomma. Men även denna styrka har försvagats genom år av inaktivitet. Ledare för stadsvakten är Vaktchef Orrell. En skicklig strateg och bildad lagman.

 

Religion

Drejaren är den som klart har störst antal anhängare. De har dock ingen egentlig kyrka, utan var och en sköter sitt. Orme-anhängarna har ett tempel i staden, och även Rostbröderna är tillräckligt många för att vara farliga. Vanna dyrkas också, och ett litet diskret tempel i hennes namn finns i hamnen.
Nattvararen har också följare i staden, även om det inte är så många som officiellt visar det.

Magi

Det finns en större skola för magiker här, Drejarens Sköld. Skolan är känd för att ha utvecklat en egen magiskola som inte finns någon annanstans i Ravland, en skola som skapar barriärer och skydd av magisk energi.
Skolan har dock nyligen förlorat en stor del av sina kunniga magiker, i en attack från demonen Goztrael, som i alven Mi’tilarrons kropp, mördade magikerskolans äldste, Ergar den Allseende.

Även helaren druiden Vikona, mördades av Goztrael, vilket fick svåra följder när sedan Vargpesten bröt ut i staden.

Undre världen

Undre världen i staden består av fyra olika fraktioner

Naja, den största av dem om man ser till antal medlemmar och dess stora spridning över länderna Alderland, Askedal och Ravland. Dock är de inte störst lokalt här i Moldträsk.

Störst lokalt är Kräftorna, en maffialiknande organisation av skeppare och fiskare, som har sin klor involverade i allt som har med smuggling, transport och fiske att göra. De består av råbarkade flodfarare och stort antal avskum från samhällets undre skikt. I och med att varenda gatubarn, tiggare eller grovarbetare känner någon som känner någon bland kräftorna, är det svårt att göra något olagligt utan att Kräftorna får reda på det.

Lokalt relativt stora, men närmast maktlösa utanför Moldena, är sedan Huset Åkerklätt. Ett handelshus av styrs av den lågadliga familjen Åkerklätt. De har pengarna att hyra folk, men litar sällan på någon utanför familjen. Officiellt styr handelshuset av Milas Åkerklätt, man bakom kulisserna finns även hans mor Githagills Åkerklätt.

Minsta gruppen inom Moldträsks undre värld, är en liten grupp hyrsvärd och lönnmördare som går under namnet Varassas hundar. De består främst av Alver och halvalver, och är ytterst duktiga på sin sak. Även de andra fraktionerna hyr ibland in dem för att se till att jobbet blir gjort snyggt och utan ledtrådar tillbaka till den själva.

 1. Stötstöten: alkemiska förnödenheter
 2. Svart järn: antikviteter, vapen, rustningar
 3. Von Ruthveks Söderns Storheter: antikviteter, magiska föremål
 4. De tolv Citadell: mystisk trollformning, magiska föremål
 5. Fader Davandi: kläder
 6. Huset Jorasco Enklav: gudomlig spellcasting, healing
 7. Tand och nagel: exotiska bestar
 8. Store Brons Båt: underhållning
 9. Kapitelhuset: underhållning, mat, tak över huvudet
 10. Den röda ringen: underhållning
 11. Skuggspel: underhållning
 12. Glömda platser: expeditionsutrustning
 13. Havulaks Prospektering: expeditionsutrustning
 14. Den sparsamme resenären: expeditionsutrustning
 15. Svarte Wracks Krubb och Knopping
 16. Skeppskatten: mat och logi
 17. Huset Tharsak Enklav
 18. Moldträsk Smide: vapen, rustningar