Cybelium

Megastaden Cybelium byggdes över den enorma bunkern Elysium V, en plats för överlevnad, begravd djupt i urberget. I samband med att det stora ögonblick då bunkern öppnades och dess invånare skulle åter befolka resterna av jorden, insåg man att resurserna var så små att man inte kunde hålla samma standard som tidigare med nuvarande folkmängd. Så man skapade illusionen om Mag Mell City.

Kvarteren är enorma och kan anses vara en liten stad i sig. Var och en av dem har egna sjukhus, skolor och shoppingdistrikt. En medborgare kan bokstavligen leva hela sitt liv utan att lämna sitt kvarter. De fem Titan-ätterna Gileharts, Venere, Shrub, Tacucthumi och Von Böttcher styr varsitt kvarter, men infiltrerar varandra konstant, genom att se till att medlemmar ur deras under-familjer får jobb i de andra kvarteren.