Extra ben

 

Du har ett eller två extra ben. 

System: Du får +1 tärning i Rörlighet per extra ben, upp till max +3 tärningar. Du får normalt ett extra ben när du köper denna nivå. Extra poäng (15 poäng Erf istället för ordinarie 10 Erf) kan dock spenderas för att få två extra ben direkt. Du kan även köpa denna nivå flera gånger men får inga fler bonusar efter +3 tärningar.

Kan utvecklas till: Spindelklättring, Övernaturlig snabbhet,