Osynlighet

 

Du kan bli helt osynlig för levande varelser. 

System: Din förmåga böjer ljuset runt dig, så du upplevs som osynlig för levande varelser. Maskiner och viss cybernektik kan inte luras på detta sätt. Du får -1 i Svårighetsgrad på att smyga. 

Kan utvecklas till: Spökform