Wolfgang gasse

Wassersterns sämsta kvarter. Når inte upp till standarden som de andra spetsarna på staden. Här bor de arbetslösa, invandrade och de allra fattigaste.

Byggnaderna är flera våningshus och har inte skötts om särskilt bra. Trånga gator och gränder är vanliga. Mer än 50% av de brott som sker i Wasserstern sker här. Vormunds patrullerar sällan området utan dyker bara upp om de larmats in av offer eller folk med status.

Platser inom Wolgang gasse:

  • Baden Baden Baden – Allmän swimmingpool inklämd mellan ett par hyreshus. Sunkig och nergången. Används oftare som toalett än som badvatten.
  • Poolpumpen – Ett mindre pumphus för att förse poolen i Baden Baden Baden med vatten. Nedgång till de äldre delarna av kloaken.