Folke

Folke är en digital arkivtjänst där du kan ta del av ett omfattande folkminnesmaterial som är 70 år och äldre. Du kan också hjälpa till med att föra kulturarvet vidare genom att transkribera handskrivna texter. Folke, som utarbetats av Isof och Nationella språkbanken, är fortsatt under utbyggnad.

https://sok.folke.isof.se/