ANTIDEPRESSIVA TABLETTER

Antidepressiva Tabletter

När allt känns mörkt och hopplöst kan
dessa små piller ge dig lindring på
kemisk väg. De ligger i burk eller en karta.

Effekt: När du äter pillren läker du direkt
allt tvivel som du tagit. Tyvärr räcker pillren
bara till T6 doser – när du har tagit alla
måste du kassera kortet.

Småsak.

UN-krav: Teknologi 20
UN-bonus: –