BATTERI

Ett batteri.

En metallklump som fornfolket kopp-lade ihop med elektriska apparater för att ge dem elström. Det verkar fortfa-rande vara lite liv i den…

Effekt: Används för att ge ström åt andra artefakter som kräver det för att fungera. Kan laddas upp med en generator (arte-fakt eller Folkets projekt). UN-krav: Teknologi 10

UN-bonus: Teknologi +t6