Blandat metallskrot, 2T6 bitar om 20-40 cm långa, 2 cm…

Blandat metallskrot, 2T6 bitar om 20-40 cm långa, 2 cm breda.