CHOCKBATONG

CHOCKBATONG

Ett högteknologiskt närstridsvapen, byggt
för att oskadliggöra målet utan att döda.

Effekt: Prylbonus +2 till slåss, vapenskada
1. Vid träff tar offret T6 poäng
stress (trauma mot Kyla) utöver vanlig
skada. Rustning skyddar inte mot chockbatongens
effekter, men det gör däremot
monsters pansar (slå separat för skyddsvärdet).
Elektronisk.
UN-krav: Teknologi 60
UN-bonus: Teknologi +T6