dinoriders

plastfigurer som föreställer konstiga ödlor. med små plastvapen och sadlar fastsatta på sig