En plaststatyett av Groot från Guardians of the Galaxy, 1T6…

En plaststatyett av Groot från Guardians of the Galaxy, 1T6 dm hög.