Ett närstridsvapen som främst liknar en tvåhands-osthyvel. (Bonus +0, Skada…

Ett närstridsvapen som främst liknar en tvåhands-osthyvel. (Bonus +0, Skada 2)