HANDGRANAT

En handgranat

En rostig metallklump som smäller med en bedövande knall när sprinten dras ut. Hanteras varsamt!

Effekt: Lätt pryl. Du kastar granaten med färdigheten skjuta. Extra / har ingen effekt. Kort räckvidd. Ingen prylbonus. Om attacken lyckas landar granaten på nära avstånd från målet, annars på kort avstånd. Explosionen har sprängverkan

9 och vapenskada 2.

UN-krav: Teknologi 20

UN-bonus: Teknologi +t6, Försvar +t6