Insulinpenna

En insulinpenna med tillhörande kanyl.