Karatedräkt

en Karatedräkt med ett grönt bälte till.